Affärsmodell

I grunden är verksamhetsidén enkel och teknikskiftet till trots, densamma som när Eniros verksamhet startade för 130 år sedan – att underlätta för köpare och säljare att mötas.

Eniros affärsmodell bygger på samspelet mellan användare, kund och kanal. Samtliga parter står i ömsesidigt beroende av varandra.

För att skapa en attraktiv söktjänst krävs en uppdaterad databas och en sökalgoritm som genererar ett träffsäkert resultat. Vi köper in så kallad “rådata”, det vill säga grundinformation som adresser, registrerade företagsnamn och telefonnummer från informationsregister som exempelvis telekomoperatörer och Lantmäteriet. Eftersom rådatan innehåller juridiska företagsnamn förädlas en stor del av datan genom manuella uppdateringar från våra drygt 900 säljare som alla aktivt talar med våra cirka 200 000 kunder årligen.

Denna data kompletteras ytterligare med hjälp av hemsidecrawling, som bland annat adderar öppettider till basinformationen.

Samtliga uppgifter lagras i vår databas, vilken utgör navet för allt vi gör. Databasen är vår viktigaste tillgång och är utgångspunkten för all vår produktutveckling.

Förhållandet mellan kunder och användare

Vi har idag över 8 miljoner unika besökare i veckan som använder sig av Lokalt och Finansiellt Sök genom dator och mobila enheter. De cirka 8 miljoner användarna är också 8 miljoner potentiella köpare för våra kunder och dessa utför närmare 1 miljard sökningar årligen som blir till kontaktmöjligheter.

I samtliga av våra Lokala Sök-produkter säljer vi annonspaket i form av ranking, det vill säga hur högt upp annonsören kommer i träffllistan när användaren utför en sökning. Prissättningen varierar beroende på vilken placering i resultatlistan kunden önskar. En högre placering genererar fler klick och föranleder således ett högre pris. Rangordning i träfflistan är alltså oerhört viktigt för att våra kunder i sin tur ska nå ut till sina kunder - tillika våra användare. Vi vet att placeringen i sökresultatlistan spelar roll. Faktum är att vi vet att en annonsör på plats två får 50 procent fler klick än en annonsör som ligger på plats tre.

Annonspaketen säljs vanligen som årsabonnemang med 12 månaders förskottsbetalning. För större företag tillämpas även andra typer av betalningsmodeller, så kallade PPP-modeller (payper- performance) där kunden betalar för exempelvis ett visst antal klick, besök eller visningar.

Våra användare söker aktivt efter kontaktinformation till ett företag för att köpa en vara eller tjänst, men oavsett om användarna föredrar att använda våra plattformar för lokalt sök, sociala mediatjänster eller googlar genom dator, mobil, en smart klocka eller en TV ska vi erbjuda en total digital marknadsföringslösning för våra kunder. Vi samarbetar därför med flera olika partners för att erbjuda våra kunder kompletterande produkter inom digital marknadsföring.

Tryckta kataloger (Print) finns idag endast lokalt som ett komplement till de digitala marknadsföringsprodukterna och levereras främst genom målgruppsanpassad distribution på lokal nivå.

Namn- och nummerupplysningen (Voice) samt mer kvalificerade tjänster via telefon kommer att finns kvar som tjänst så länge användarna brukar tjänsterna och lönsamheten är god.

Marknadsledande avkastning till annonsörerna

En högre användarnytta leder till mer trafik vilket attraherar annonsörerna. Alla kunder får regelbundet effektrapporter som visar vilken trafik som Eniros söktjänster genererar. På så sätt kan kunderna se utfallet av sin marknadsföring och mäta avkastningen på sin investering. De kunder som följer utvecklingen via effektrapporterna har en högre återköpsgrad än de som inte löpande intresserar sig för utfallet.

Eniro ska underlätta för kunderna att i större utsträckning se möjligheterna och effekterna av sin marknadsföring. Eniro ska vara mer lyhört och förbättra dialogen med annonsörerna. Genom att utgå från enskilda kunders aktuella behov och marknadssituation ska Eniro i större utsträckning guida kunderna inom digital marknadsföring och erbjuda anpassade lösningar. Det kan exempelvis handla om prismodeller, säsongserbjudanden eller specifika lösningar till utvalda marknadssegment.