Aktien

Eniro är sedan 2000 noterat på Nasdaq Stockholm. Aktien är kategoriserad i segmentet Nordic Small Cap och tillhör sektorindelningen Consumer Discretionary/ Advertising.

Eniro har två aktieslag, en stamaktie och en preferensaktie. ISIN-kod för stamaktien är SE0000718017 och kortnamn ENRO B. ISIN-koden för preferensaktien är SE0004633956 och kortnamn ENRO PREF. 

Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 531 087 050varav 530 087 050 aktier är stamaktier och 1 000 000 är preferensaktier. En stamaktie berättigar till en röst och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Eniro har ett eget innehav av stamaktier uppgående till 1 703 266 aktier. 

Den totala omsättningen av Eniros stamaktier under 2015 uppgick till 1 334 103 399 aktier. Cirka 87 procent av handeln under 2015 skedde på Nasdaq Stockholm. Den genomsnittliga omsättningen för stamaktien på Nasdaq uppgick till 7,9 MSEK och för preferensaktien till 0,8 MSEK.