Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

2017-05-09

Eniros årsstämma 2017 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2017.

Eniros valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av:

  •  Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  •  Joakim Falkner, utsedd av aktieägaren Per Helander
  •  Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, och
  •  Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen har utsett Sebastian Jahreskog till sin ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 14 mars 2017.

Pressmeddelanden