Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

2017-06-07

Eniros årsstämma 2017 har senarelagts och kommer att hållas onsdagen den 7 juni 2017 kl 11.00. Lokal meddelas inom kort.   

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på Eniros årsstämma 2017 kan lämna förslag till Eniros styrelse via e-post: ir@eniro.com. Förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning sändas så att det når Eniro senast den 21 mars 2017.

Eniros valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av:

  • Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  • Joakim Falkner, utsedd av aktieägaren Per Helander
  • Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, och
  • Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen har utsett Sebastian Jahreskog till sin ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.comsenast den 14 mars 2017.

Pressmeddelanden