Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

2017-05-09

Eniros årsstämma 2017 kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2017 i anslutning till bolagets lokaler i Kista. Stämman avhålles i Summits lokal AM/PM med adress Kistagången 12. Klockslag för stämman meddelas i samband med kallelse.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på Eniros årsstämma 2017 kan lämna förslag till Eniros styrelse via e-post: ir@eniro.com. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning sändas så att det når Eniro senast den 21 mars 2017.

Eniros valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av:

  • Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  • Joakim Falkner, utsedd av aktieägaren Per Helander
  • Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, och
  • Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen har utsett Sebastian Jahreskog till sin ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.comsenast den 14 mars 2017.

Pressmeddelanden