Desktop sök

Intäktskategorin Desktop sök står för cirka hälften av Eniros totala rörelseintäkter.

Våra tjänster för lokalt sök tillhör de mest besökta sajterna på sina respektive marknader och den hjälpta varumärkeskännedomen ligger mellan 80 och 90 procent i Norden och över 40 procent i Polen.

Våra annonsörer betalar för ranking och profilering i träfflistorna i våra tjänster för lokalt sök, det vill säga eniro.se, gulesider.no, krak.dk, dgs.dk och panoramafirm.pl. Högre placering i träfflistan och bättre profilering genererar större uppmärksamhet och fler klick och samtal från användarna som i slutändan blir till annonsörernas kunder. Antalet kontakter som förmedlats via våra tjänster presenteras för våra kunder i en effektrapport.

Till segmentet Desktop sök räknas även Eniros tjänst för finansiellt sök, Proff, på siterna proff.se, proff.no samt proff.dk.

Huvudsajter

Eniro marknadsför sina produkter och tjänster under välkända varumärken. Bolagets varumärken med dess höga igenkänning är en viktig tillgång. Huvudsajterna på respektive geografisk marknad har en varumärkeskännedom som överstiger 90 procent.