Eniro Business School

Nyanställd som säljare

Eniro har en egen säljskola – Eniro Business School, eller EBS som vi kallar den. Vi ser genom Eniro Business School till att du får de verktyg du behöver för att kunna lyckas som säljare.

Som nyanställd får du utbildning om Eniros produkter och tjänster, hur de fungerar och hur de skapar nytta för kunden – vi säljer sökbarhet samt kontakter och kunder till våra egna kunder!

Du får också lära dig säljteknik så att du kan möta kunden på ett framgångsrikt och bra sätt. Det är viktigt att du kan skapa nytta och värde för kunden, få kunden att se vikten av att vara sökbar i våra kanaler.

Parallellt med att du genomgår säljprogrammet utvecklas du dagligen i din roll tillsammans med din chef och dina kollegor.

Om du redan arbetat som säljare ett tag och kan grunderna, går du in i programmet på din nivå.

Utbildningarna är till för att stärka dig och dina möjligheter att lyckas, samt ge dig allmän Eniro-kunskap så att du vet vart vi är på väg som företag och kan hjälpa till att dra åt samma håll.

På Eniro Business School utbildar vi också våra chefer i ledarskap och ämnen som ger dig förutsättningarna att utvecklas som kollega och ambassadör för Eniro. Läs mer om vår syn på ledarskap under rubriken Ledarskap