Historik

Eniro har anor från slutet av 1880-talet. Bolagets uppgift var redan då att sammankoppla människor, då genom tryckta kataloger. Eniro är fortfarande ett sökföretag som samlar, filtrerar och organiserar lokal information. Skillnaden är att det som en gång började med en telefonkatalog idag är en digital multiscreenlösning. Bolagets sökkanaler är många: desktop- och mobilt sök där utvecklingen och framtidens användare finns, en mindre del genom tryckta kataloger samt upplysning via telefon eller sms.

Begynnelsen

För 135 år sedan, år 1877, skedde det första telefonsamtalet i Sverige mellan Telegrafverkets lokaler på Skeppsbron och Grand Hotel på Blasieholmen. Telefonen fick ett snabbt genombrott i Sverige och 1885 var Stockholm Europas telefontätaste stad. Ett år senare förmedlade Allmänna Bolagets telefonstation i genomsnitt över 18 000 samtal om dagen. Behovet av en katalog var uppenbar och Det Kungliga Telegrafverket, senare Televerket, Telia, TeliaSonera – gav ut den första svenska rikstelefonkatalogen 1889. Under företagets första hundra år hade bolaget monopol på katalogerna. Det fanns en kanal, tryckta kataloger. De första annonserna i katalogen infördes 1921 men först på 1940-talet blev annonserna en viktig inkomstkälla.

Transformationen

Hundra år efter starten började Eniro att expandera internationellt för att i början av 2000-talet fokusera på Norden och Polen. I dag är Eniro Nordens ledande lokala sökföretag som kopplar ihop köpare och säljare, personer och personer genom att distribuera information från en unik databas i flera kanaler och leverera relevanta resultat.

När den första onlineversionen av eniro.se lanserades 1996 (då gulasidorna.se), blev Eniro ett digitalt sökföretag och transformationen från sökbarhet via den tryckta kanalen in i online påbörjades. Ingen annan digital söktjänst ger användarna möjlighet att på ett så enkelt och snabbt sätt hitta lokala inköpsställen med ett brett utbud av produkter och tjänster. Kvaliteten, omfattningen och djupet i databasen förbättras kontinuerligt. Målmedvetna satsningar på kvalitet och ett breddat utbud med relevant innehåll kombinerat med ständiga förbättringar av sökmotorn har gjort eniro.se till en av Sveriges mest välbesökta sajter med flera miljoner unika besökare varje vecka.

Användningen av eniro.se i mobilen har fullkomligt exploderat sedan starten 2005 och har i dag flera hundra tusen unika besökare varje vecka. Utvecklingen har fört Eniro från att vara ett katalogbolag till att vara ett digitalt annonsföretag som säkerställer synlighet för små och medelstora företag. Eniro har genomgått transformationen in i digitala tillväxtkanaler och andelen digitala intäkter överstiger idag 88 procent av Eniros totala annonsintäkter. Bolaget har relativt sett en låg andel intäkter från tryckta medier. Eniro följer användarna och deras sökbeteende för att på bästa sätt kunna hjälpa sina kunder att bli sökbara dygnet runt under årets alla dagar.

Framtiden

Sökandet efter produkter och tjänster ökar. För att skapa nytta för kunden ska Eniro finnas i de kanaler där användarna finns. Utvecklingen går fort och vart den har fört användarna om fem år är svårt att sia om. Trafiken förflyttas från print till desktop och vidare in i mobilen i allt snabbare takt. Trenden är tydlig, användarnas favoritkanal är mobilen och snart står mobilen för mer än 50 procent av alla sökningar.