Insynstransaktioner

Personer i ledande ställning, såsom medlemmar av Eniros ledningsgrupp och styrelse, är skyldiga enligt lag att till Finansinspektionen rapportera de transaktioner som de och deras närstående gör i aktier och skuldinstrument som har emitterats av Eniro.

I insynsregistret på Finansinspektionens webbplats tillgängliggör Finansinspektionen information om insynspersoners och deras närståendes transaktioner. Inrapporterade transaktioner är sökbara per bolag, person, transaktionsdatum och publiceringsdatum.

Länk till Insynsregistret