Introduktionsutbildning

Vi vet att din introduktion och det stöd från din omgivning du får under din första tid hos oss är avgörande för din trivsel och hur du lyckas i din roll.

För att ge nyanställda bästa möjlig start hos oss på Eniro får alla nyanställda en introduktionsutbildning. Den första delutbildningen fokuserar på att ge dig en djupare bild av Eniros verksamhet, dess produkter och tjänster, organisationsstruktur och företagskultur.

Den följs upp med en skräddarsydd introduktion som är anpassad till den specifika rollen och dess ansvarsområden. Introduktionen utgår ifrån den anställdes specifika erfarenheter och behov.

Eniro arrangerar dessutom löpande ett antal tillställningar av mer social karaktär som hjälper nyanställda att lära känna sina kollegor och underlättar skapandet av ett kontaktnätverk inom Eniro.