Investerare

Enirokoncernens finansiella informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie.

Investor Relations

Informations- och IR-verksamheten förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq OMXs regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Eniros informationspolicy samt kända rekommendationer.

Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och potentiella investerare.

Informationskanaler

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från Eniros webbsida. Eniro har en prenumerationstjänst där intressenter kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.

Eniro aktien

Datum +/-SEK +/- % Senast Köp Sälj Högst Lägst Volym
2017-04-25 17:29 -0,00 -1,71 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 3 283 040