IR-kontakt

Om du som aktieägare eller investerare har frågor är du välkommen att ta kontakt med vår CFO.