Kalendarium

2017-01-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2017-02-03

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2017-02-08

Bokslutskommuniké 2016

2017-05-09

Delårsrapport jan-mar 2017

2017-05-09

Årsstämma 2017

2017-08-15

Delårsrapport jan - jun 2017

2017-10-25

Delårsrapport jan - sep 2017