Kapitalstruktur

Eniros kapitalstruktur och utdelningspolicy beslutas av bolagets styrelse. Eniro har en målsättning att ha en effektiv och sund kapitalstruktur. Kapitalstrukturen ska möjliggöra en långsiktig utveckling av bolaget samtidigt som aktieägarna erhåller en tillfredsställande avkastning, samtidigt som den löpande ska ta hänsyn till operationella och finansiella risker.

För att justera kapitalstrukturen kan Eniro förändra utdelning till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, emittera nya aktier eller förändra upplåningen.