Karriär Norge

Eniro har outsourcat rekryteringen till sin säljorganisation till Proffice. Kontaktuppgifter nedan:


Anita Rønning Bach

Service delivery manager
 
Anita är huvudkontakt för öppna positioner i Oslo, Norge.
Email: anita.bach@proffice.no


Henrik Størm

Service delivery manager
 
Henrik är huvudkontakt för öppna positioner i Bergen, Norge.
Email: henrik.storm@proffice.no


Nina Svendsen
Service delivery manager
 
Nina är huvudkontakt för öppna positioner i Trondheim, Norge.
Email: nina.svendsen@proffice.no