Kompletterande digitala marknadsföringsprodukter

Intäktskategorin Kompletterande digtala marknadsföringsprodukter står för 9 procent av Eniros totala rörelseintäkter.

Under denna produktkategori samlar vi våra erbjudanden som avser kompletterande annonseringslösningar via tredjepartsleverantörer såsom Google och displayannonsering via externa nätverk. Vi är också aktiva på olika annonsbörser för automatiserade annonslösningar.

Genom att kunna erbjuda dessa produkter som komplement till våra övriga söktjänster, kan vi hjälpa våra kunder att optimera sin sökbarhet och digitala närvaro inom exempelvis sökmotoroptimering, sökords- och bannerannonsering samt etablering av hemsidor och videor. Via en särskild kundwebb har kunden möjlighet att följa upp annonseringen och se effekten av sin marknadsinvestering.

Produkterna inom denna kategori är en volymaffär som kräver effektiva sälj- och matchningsprocesser för att kunna uppnå en tillfredsställande lönsamhet. Intäkterna genereras när leveransen av sökordsklicken sker eller när bannerannonsen visas. Intäkterna för hemsidor och sökmotoroptimering har en prenumerationsmodell. Eftersom de produkter vi säljer inom detta tjänsteområde bygger på samarbeten är marginalen för dessa lägre jämfört med övriga intäktsområden.