Omvärld/marknad

Sökmarknadens drivkrafter

Den skandinaviska mediemarknaden fortsätter att växa. Den digitala andelen av denna marknad utgör ungefär en tredjedel, och denna andel växer hela tiden. Eniro har en stark position inom den digitala delen av mediemarknaden. Vår nisch är lokalt sök.

Digital marknadsföring svarar för omkring en tredjedel av medie­marknaden och dess andel växer hela tiden. Den största ökningen återfinns inom mobil marknadsföring, men även bannerannonse­ring, sökordsmarknadsföring och webb-tv ökar starkt.

Sökmarknaden, oberoende av kanal, präglas av hög konkurrens, snabbt föränderligt användarbeteende och hög teknologisk innova­tion. Dessutom ökar de annonserande företagens krav på effekt och tydlig uppföljning.

Många olika aktörer

Eniros tjänster möter både direkt och indirekt konkurrens från företag som erbjuder sökbarhet. Samtidigt är flertalet konkurrenter även samarbetspartners.

De direkta konkurrenterna är lokala aktörer som i Sverige är hitta.se, i Norge Opplysningen 1881, i Danmark 118.dk och i Polen PKT.

Bland internationella aktörer finns Google, Bing och Yahoo. Specialiserade aktörer inom vissa områden, så kallade vertikaler, är antingen internationella aktörer som Tripadvisor eller Booking.com eller nationella lokala aktörer. Google är ett exempel på både en konkurrent som rör sig närmare lokalt sök, och en partner som använder sig av Eniro för att komma närmare kunderna. Förutom olika sökbolag finns olika sociala nätverkssajter som närmar sig segmentet små och medelstora företag.

På marknaden för medieinvesteringar konkurrerar Eniro även med alternativa kanaler, exempelvis dagstidningar, radio, TV och utomhusreklam samt direktmarknadsföring.

Även operatörer och mobiltillverkare är aktörer på marknaden som har många användare och mycket information.

Attraktiv och stark position på den digitala sökmarknaden

Eniro har en stark och attraktiv position på den digitala sökmarknaden som står för en tredjedel av den totala mediemarknaden. Eniros starka position bygger på fem hörnpelare: innehåll, trafik, varumärke, kundbas och säljkår.

Innehåll

  • Nästan 5,8 miljoner sökbara företag i våra databaser, antalet ökar hela tiden.

  • I snitt lanseras flera nya funktioner var tredje vecka på våra söksajter.

Trafik

  • Våra söktjänster har i snitt 8,1 miljoner unika besökare varje vecka.

  • I snitt görs 80 miljoner sökningar varje månad i våra databaser.

Varumärke

  • Vi har ett starkt varumärke. I Sverige så är vår hjälpta varumärkeskännedom nästan 90 procent. I Norge och Danmark mellan 80–85 procent. I Polen dryga 40 procent.

Kundbas

  • Cirka 200 000 kunder.

  • Vi har en positiv återköpsgrad. Våra kunder ökar sin investering varje gång de förnyar sina avtal med oss.

Säljkår

  • Våra drygt 900 säljare bearbetar dagligen den skandinaviska mediemarknaden och hjälper våra kunder med sin digitala marknadsföring.