Största aktieägarna

Största aktieägarna

10 största aktieägarna i Eniro AB (publ) per den 2017-01-31
Namn AK AK PR Totalt antal aktier Aktiekapital, %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
27 822 904
96 091
27 918 995
5,3
Per, Helander
25 390 000
0
25 390 000
4,8
Nordea Investment Funds
14 024 200
0
14 024 200
2,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
13 227 175
5 494
13 232 669
2,5
Banque Öhman S.A.
12 777 675
0
12 777 675
2,4
Bnymsanv RE Gclb RE BNY GCM Client
12 403 549
0
12 403 549
2,3
Dragfast AB/ Danica
12 000 000
16 000
12 016 000
2,3
MSIL IPB Client Account
11 568 588
2 871
11 571 459
2,2
Catella Fondförvaltning
10 010 270
0
10 010 270
1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB
8 847 383
47 652
8 895 035
1,7
Delsumma 10 största aktieägare 148 071 744 168 108 148 239 852 27,9
- Varav förvaltarregistrerade aktier 124 037 274 168 108 124 205 382 23,4
Övriga 382 015 306 831 892 382 847 198 72,1
Totalt antal aktier 530 087 050 1 000 000 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-01-31