Största aktieägarna

Största aktieägarna

10 största aktieägarna i Eniro AB (publ) per den 2016-12-31
Namn AK AK PR Totalt antal aktier Aktiekapital, %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
27 904 109
105 312
28 009 421
5,3
Per, Helander
25 390 000
0
25 390 000
4,8
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
13 227 175
5 494
13 232 669
2,5
Bnymsanv RE Gclb RE BNY GCM Client
13 129 948
0
13 129 948
2,5
Banque Öhman S.A.
12 777 675
0
12 777 675
2,4
Catella Fondförvaltning
12 136 708
0
12 136 708
2,3
Dragfast AB/ Danica
12 000 000
16 000
12 016 000
2,3
MSIL IPB Client Account
11 562 538
910
11 563 448
2,2
SEB S.A. Client Assets Ucits.
9 303 239
0
9 303 239
1,8
Nordea Investment Funds
9 024 200
12
9 024 212
1,7
Delsumma 10 största aktieägare 146 455 592 127 728 146 583 320 27,6
- Varav förvaltarregistrerade aktier 125 294 684 127 716 125 422 400 23,6
Övriga 383 631 458 872 272 384 503 730 72,4
Totalt antal aktier 530 087 050 1 000 000 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2016-12-31