Största aktieägarna

Största aktieägarna

10 största aktieägarna i Eniro AB (publ) per den 2017-03-31
Namn AK AK PR Totalt antal aktier Aktiekapital, %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
29 984 387
102 753
30 087 140
5,7
Per, Helander
25 390 000
0
25 390 000
4,8
Nordea Investment Funds
14 024 200
0
14 024 200
2,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
13 227 175
5 494
13 232 669
2,5
Öhman Bank S.A.
12 777 675
0
12 777 675
2,4
Dragfast AB/ Danica
12 000 000
16 000
12 016 000
2,3
MSIL IPB Client Account
11 580 635
2 141
11 582 776
2,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB
10 155 951
47 524
10 203 475
1,9
Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding
9 227 397
0
9 227 397
1,7
Bnymsanv RE Gclb RE BNY GCM Client
8 941 047
0
8 941 047
1,7
Delsumma 10 största aktieägare 147 308 467 173 912 147 482 379 27,8
- Varav förvaltarregistrerade aktier 133 284 267 173 912 133 458 179 25,1
Övriga 382 778 583 826 088 383 604 671 72,2
Totalt antal aktier 530 087 050 1 000 000 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-03-31