Största aktieägarna

Största aktieägarna

10 största aktieägarna i Eniro AB (publ) per den 2017-02-28
Namn AK AK PR Totalt antal aktier Aktiekapital, %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
30 560 971
98 146
30 659 117
5,8
Per, Helander
25 390 000
0
25 390 000
4,8
Nordea Investment Funds
14 024 200
0
14 024 200
2,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
13 227 175
5 494
13 232 669
2,5
Banque Öhman S.A.
12 777 675
0
12 777 675
2,4
Dragfast AB/ Danica
12 000 000
16 000
12 016 000
2,3
MSIL IPB Client Account
11 568 047
3 111
11 571 158
2,2
Bnymsanv RE Gclb RE BNY GCM Client
10 242 188
0
10 242 188
1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB
9 461 330
47 818
9 509 148
1,8
Batljan, Ilija
7 948 705
0
7 948 705
1,5
Delsumma 10 största aktieägare 147 200 291 170 569 147 370 860 27,7
- Varav förvaltarregistrerade aktier 133 176 091 170 569 133 346 660 25,1
Övriga 382 886 759 829 431 383 716 190 72,3
Totalt antal aktier 530 087 050 1 000 000 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-02-28