Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor per den 2017-02-28
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Svenska fysiska personer 265 657 934 50,0
Utlandsboende ägare 141 002 680 26,5
Övriga svenska juridiska personer 61 643 124 11,6
Ej kategoriserade juridiska personer 4 077 757 0,8
Totalt 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-02-28