Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor per den 2016-12-31
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Svenska fysiska personer 251 560 227 47,4
Utlandsboende ägare 153 509 564 28,9
Finansiella företag 67 014 939 12,6
Övriga svenska juridiska personer 55 073 234 10,4
Ej kategoriserade juridiska personer 3 682 330 0,7
Totalt 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2016-12-31