Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor per den 2017-03-31
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Svenska fysiska personer 267 094 569 50,3
Utlandsboende ägare 139 128 441 26,2
Övriga svenska juridiska personer 61 846 201 11,6
Ej kategoriserade juridiska personer 3 527 157 0,7
Totalt 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-03-31