Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor

Ägande fördelat på sektor per den 2017-01-31
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Svenska fysiska personer 261 383 062 49,2
Utlandsboende ägare 146 793 966 27,6
Finansiella företag 64 921 446 12,2
Övriga svenska juridiska personer 53 799 130 10,1
Ej kategoriserade juridiska personer 3 942 761 0,7
Totalt 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-01-31