Storleksklasser

Storleksklasser

Storleksklasser per den 2017-01-31
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 812 41,0 757 543 0,1
501-1 000 1 292 9,1 1 067 578 0,2
1 001-5 000 2 766 19,5 7 664 294 1,4
5 001-10 000 1 243 8,8 10 201 341 1,9
10 001-15 000 481 3,4 6 112 497 1,2
15 001-20 000 522 3,7 9 705 255 1,8
20 001- 2 051 14,5 495 578 542 93,3
Totalt 14 167 100,0 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-01-31