Storleksklasser

Storleksklasser

Storleksklasser per den 2017-03-31
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 662 40,5 743 356 0,1
501-1 000 1 293 9,3 1 067 927 0,2
1 001-5 000 2 727 19,5 7 519 151 1,4
5 001-10 000 1 248 8,9 10 264 942 1,9
10 001-15 000 470 3,4 6 016 366 1,1
15 001-20 000 540 3,9 10 024 926 1,9
20 001- 2 027 14,5 495 450 382 93,3
Totalt 13 967 100,0 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-03-31