Storleksklasser

Storleksklasser

Storleksklasser per den 2017-02-28
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 706 40,5 745 531 0,1
501-1 000 1 304 9,2 1 076 197 0,2
1 001-5 000 2 744 19,5 7 599 786 1,4
5 001-10 000 1 251 8,9 10 273 662 1,9
10 001-15 000 480 3,4 6 122 831 1,2
15 001-20 000 549 3,9 10 193 368 1,9
20 001- 2 071 14,7 495 075 675 93,2
Totalt 14 105 100,0 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-02-28