Storleksklasser

Storleksklasser

Storleksklasser per den 2016-12-31
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 764 40,7 760 043 0,1
501-1 000 1 285 9,1 1 063 258 0,2
1 001-5 000 2 811 19,9 7 753 035 1,5
5 001-10 000 1 245 8,8 10 180 688 1,9
10 001-15 000 483 3,4 6 152 978 1,2
15 001-20 000 553 3,9 10 286 691 1,9
20 001- 2 011 14,2 494 890 357 93,2
Totalt 14 152 100,0 531 087 050 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2016-12-31