Eniro får fortsatt anstånd med amorteringar

Eniro får fortsatt anstånd med amorteringar

2017-03-01 08:30 CET

Eniro AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – träffade i december 2016 med bankkonsortiet om sex banker, som svarar för bolagets upplåning, ett avtal om anstånd med amorteringar och nyckeltalsvillkor på bolagets banklån till utgången av februari 2017. Parterna har i dag beslutat att förlänga perioden av anstånd till utgången av mars 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, Styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 08:30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro