Eniro senarelägger årsstämma

Eniro senarelägger årsstämma

2017-04-10 08:10 CEST

– Nytt datum 7 juni 2017, klockan 11.00

Styrelsen för Stockholm Nasdaq-noterade Eniro AB (publ) har beslutat att senarelägga årsstämman till 7 juni 2017, klockan 11.00, som tidigare skulle skett 9 maj. Skälet för senareläggandet är tidplanen för bolagets rekapitalisering. 

För mer information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08.10 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro.