Eniros banker godkänner plan för rekapitalisering

Eniros banker godkänner plan för rekapitalisering

2017-04-12 08:15 CEST

Nasdaq Stockholm-noterade Eniro AB:s (publ) banker har godkänt bolagets plan för rekapitalisering, som utarbetats i nära samarbete med Eniros långivande banker. Planen, som presenterades 3 april 2017, var villkorad av ett slutligt godkännande av de sex lånebankernas kreditkommittéer. 

För mer information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro