Print

Intäktskategorin Print står för 8 procent av Eniros totala rörelseintäkter.

Annonsmarknaden för tryckta kataloger minskar stadigt och vi anpassar löpande vår verksamhet till användarnas ändrade sökbeteende. Vi erbjuder nu annonsering i lokala tryckta kataloger i Sverige, Norge och Danmark. Katalogerna säljs av en separat säljkår som ett kompletterande erbjudande till våra digitala produkter. Produkterna säljs under de lokalt välkända varumärkena Din Del i Sverige, Ditt Distrikt i Norge och Mostrup och Den Røde Lokalbog i Danmark. Undersökningar visar att det fortsatt finns en efterfrågan på lokala kataloger, främst i åldersgrupperna över 50 år. Eniro vänder sig till annonsörer som riktar sin marknadsföring specifikt till denna målgrupp.

Varumärken