Prospekt

Eniro har sedan 2010 genomfört fyra emissioner. Emissionerna har varit av olika typer och har genomförts till följd av skilda anledningar.

Under våren 2015 genomfördes en nyemission av stamaktier till Eniros befintliga stamaktieägare och en riktad emission av konvertibler i syfte att amortera på banklånen, skapa större finansiell flexibilitet och bättre förutstättningar att realisera Eniros strategi.

2012 genomförde Eniro en riktad preferensaktieemission. Emissionen genomfördes för att möjliggöra en förtida återbetalning till en bank i bolagets bankkonsortium. Återbetalningen till banken gjordes med en betydande rabatt vilket innebar att Eniros nyckeltal och skuldsättning förbättrades väsentligt.

2010 genomförde bolaget en företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen gjordes som i ett led att stärka finanserna i bolaget och möjliggöra en omförhandling av Eniros lån.