Rolf Øyvind Berg

Business Controller

Utbildning: MSc Business & Administration vid Handelshøyskolen BI, med utbyte i Italien och Argentina.
Antal år inom Eniro: 3,5.
Kontor: Oslo.
Fritidsintressen: Matlagning, tennis och låtsas vara triathlon-atlet. 

“Jag har utan tvekan fått mycket ansvar tidigt i min karriär på Eniro”

Eniro är ett företag som ger sina medarbetare ansvar och möjlighet till att bygga en karriär. Efter lite mer än två år hos Eniro har Rolf Øyvind Berg varit delaktig i såväl koncernledningsmöten som fått ta ett eget stort ekonomiskt ansvar.

– Jag har utan tvekan fått mycket ansvar tidigt i karriären hos Eniro, och det sätter jag värde i. Jag har fått stöd på vägen för att kunna hantera ansvarsmängden och därmed fått möjligheten att utveckla mig.

Rolf Øyvinds första roll inom företaget var som trainee inom finans på Eniros kontor i Stockholm. Där jobbade han tätt inpå koncernledningen och var involverad i både interna och externa möten med beslutsfattare.

– Som trainee fick jag en bra överblick över hela organisationen och jag lärde mig mycket av att jobba så nära koncernledningen. Detta är erfarenheter som har kommit till nytta i min karriär.

Efter ett halvår i Stockholm fick Rolf Øyvind anställning som business controller på kontoret i Oslo. I den rollen är han ansvarig för kostnadssidan hos Eniro och han fungerar som en sparringpartner för ledningen.

– Baserat på analyser och statistik ger jag råd om hur vi borde fördela våra resurser. Det är väldigt spännande att få vara med och påverka och att se att mina råd blir uppskattade.

Mediebranschen går igenom en stor förändring från papper till digitalt och Eniro har som resten av branschen starkt påverkats av den här utvecklingen under de senaste åren. Rolf Øyvind tycker det är spännande att följa utvecklingen från insidan och att få möjligheten att bidra med sin kompetens.

– Vi konkurrerar med globala aktörer så det är ingen brist på utmaningar. Men det är bara spännande! Det som till slut kommer vara avgörande är hur vi som företag tacklar förändringarna och drivs framöver. Jag motiveras väldigt mycket av att få bista ledningen med affärscase för nya affärsområden, och att på det sättet bidra till nya möjligheter för Eniro.