Strategi

Strategi

För att nå vår vision så har vi formulerat en strategi som består av tre delar. Den utgår från kärnan i vårt erbjudande, lokalt sök. Där har vi en stark position som vi vill bygga vidare på. För att bredda vårt erbjudande, och bli en än mer attraktiv samarbetspartner för våra kunder, arbetar vi aktivt med att komplettera vårt erbjudande med andra attraktiva digitala marknadsföringsprodukter. Slutligen, nummerupplysningen inom Voice och katalogverksamheten inom Print är fortfarande viktiga. Vi arbetar hela tiden med att optimera dessa verksamheter för att säkerställa maximal lönsamhet.

1. Stärka positionen inom lokalt sök

Den första och viktigaste delen av vår strategi är att ytterligare stärka vår befintliga position inom lokalt sök. Vårt varumärkesarbete som under 2015 resulterade i att vi numera uttrycker vår vision som att vi ska vara symbolen för lokala upptäckter innebär också att vi nu har breddat vår ambitionsnivå. Vi vill att användarna upplever att de genom våra söktjänster upptäcker sina närområden och blir inspirerade och engagerade i sådant de inte kände till sedan tidigare. Det vill vi uppnå genom att i våra söktjänster exempelvis presentera tips, evenemangsinformation, väder och flöden från sociala medier. Vi ska vara den bästa tjänsten för användarna när de vill söka lokalt och därmed en viktig kanal för våra kunder att nå ut till sina kunder.

Vi har idag över 8 miljoner unika besökare i veckan som använder sig av lokalt sök i dator och mobil. Med utgångspunkt i dessa besökares behov och önskemål utvecklar vi hela tiden löpande våra tjänster, och oftast med ett särskilt fokus på mobilanvändarna. Exempel på det senare är Eniro Navigation och Eniro På Sjön som tillhör några av de mest populära apparna på AppStore och Google Play. Sedan lanseringen har de ständigt återfunnits på topp fem inom kategorin “Navigationstjänster”.

För att tillmötesgå desktopanvändarna gör vi naturligtvis också kontinuerliga uppdateringar på våra söksajter; eniro.se, gulesider.no, krak.dk, dgs.dk och panoramafirm.pl. Användandet av våra söktjänster är ett bevis på att de efterfrågas. Oavsett om användarna föredrar att använda dator, mobil, en smart klocka eller en TV för sina ärenden ska våra tjänster finnas där. Ju nöjdare användarna är desto mer trafik får vi i våra söktjänster. Detta i sin tur ger bättre avkastning för våra kunder på deras marknadsföringsinvesteringar.

Utöver att öka trafiken till våra söktjänster vill vi också öka frekvensen med vilken våra användare återkommer till våra söktjänster. För att uppnå detta krävs att vi presenterar ett relevant och korrekt sökresultat. Innehållet behöver dessutom vara dynamiskt och ständigt upplevas som nytt, aktuellt och träffsäkert.

2. Bredda portföljen av kompletterande digitala marknadsföringsprodukter

Eftersom vi vill kunna erbjuda våra kunder ett relevant och modernt marknadsföringserbjudande vill vi också kunna erbjuda kompletterande lösningar utanför vår egen kärnprodukt. Det är segment som växer kraftigt på alla marknader. Vi vet också att många små- och medelstora företag ännu har en relativt omogen insikt i digital marknadsföring. Det är därför naturligt för oss att bredda vår portfölj med andra kompletterande digitala marknadsföringsprodukter utöver våra egna Lokala Sökerbjudanden.

Vi vet att många användare börjar sina sökningar på Google. Vad många däremot inte tänker på är att de första träffarna inte sällan länkar sig till Eniros olika tjänster. Anledningen till det, att våra annonsörer också hamnar högt upp i träfflistorna hos Google, är att vi aktivt och effektivt arbetar med sökmotoroptimering, så kallad SEO. SEO är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker för att få en webbsida att hamna högt upp i sökmotorernas träfflistor. Detta är eftersträvansvärt, eftersomju högre upp i träfflistan en webbsida presenteras, desto fler klick får den. Till de kunder som inte har en egen webbnärvaro redan, så erbjuder vi hjälp även med det, såväl innehåll som design och publicering av en komplett webbplats.

Vi strävar efter att alltid tillhandahålla alla relevanta lösningar inom digital marknadsföring för den lokala företagaren. Förutom webbplatser erbjuder vi exempelvis Google AdWords, banners och twitterannonsering.

3. Optimering av mogna affärsområden för maximal lönsamhet

Våra affärsområden Print och Voice har tidigare varit en viktig del av vår huvudaffär. I takt med den digitala utvecklingen minskar intäkterna för varje år som går, vilket är i linje med vår förväntan. Båda affärerna är separerade från vår kärnverksamhet för att säkerställa fokus i respektive organisation.