Tidigare händelser

2017-02-08

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-03

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2017-01-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2016-11-03

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2016-10-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2016-10-28

Delårsrapport jan-sep 2016

2016-08-12

Delårsrapport jan-jun 2016

2016-04-27

Delårsrapport jan-mar 2016

2016-04-27

Årsstämma

2016-04-05

Årsredovisning 2015

2016-02-09

Bokslutskommuniké 2015

2016-02-03

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2016-01-29

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2016-01-27

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2015-12-18

Extra bolagsstämma

2015-11-04

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2015-10-30

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2015-10-29

Delårsrapport jan-sep 2015

2015-10-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2015-10-14

Ränteförfallodag och förväntad dag för ränteutbetalning från Euroclear (konvertibler)

2015-10-07

Avstämningsdag för rätt till ränta på konvertibler

2015-10-05

Sista dag för handel inkl. rätt till ränta för konvertibelinnehavare

2015-09-29

Tyst period inför delårsrapporten för tredje kvartalet 2015

2015-08-05

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2015-07-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2015-07-29

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2015-07-16

Delårsrapport jan-jun 2015

2015-06-16

Tyst period inför delårsrapporten för andra kvartalet 2015

2015-05-06

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktieägare)

2015-04-30

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2015-04-30

Preliminärt datum för ombokning av BTA till stamaktier

2015-04-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2015-04-24

Delårsrapport jan-mar 2015

2015-04-24

Sista handelsdag med BTA (Betald Tecknad Aktie)

2015-04-10

Beräknat slutligt teckningsresultat i företrädesemissionen

2015-04-02

Beräknat preliminärt teckningsresultat i företrädesemissionen

2015-03-30

Sista dagen av teckningsperiod av företrädesemission

2015-03-27

Årsstämma 2015, kl 10.00

2015-03-26

Sista handelsdag med teckningsrätter

2015-03-25

Tyst period inför delårsrapporten för första kvartalet 2015

2015-03-16

Första dagen av teckningsperiod av företrädesemission

2015-03-16

Första handelsdag med teckningsrätter

2015-03-16

Första handelsdag med BTA (Betald Tecknad Aktie)

2015-03-13

Publicering av prospekt

2015-03-12

Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter

2015-03-11

Första handelsdag för stamaktier utan teckningsrätter

2015-03-09

Extra bolagsstämma, kl 8.00

2015-03-06

Årsredovisning 2014

2015-02-06

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

2015-02-04

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktie)

2015-01-30

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2015-01-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2015-01-07

Tyst period inför bokslutskommunikén 2014

2014-11-05

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktie)

2014-10-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2014-10-29

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

OBS! Förändrat datum på grund av nya regler på NASDAQ OMX Stockholm (T+2)

2014-10-24

Delårsrapport jan-sep 2014

2014-09-24

Tyst period inför Q3 rapport

2014-08-05

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktie)

2014-07-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2014-07-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2014-07-16

Delårsrapport jan-jun 2014

2014-06-16

Tyst period inför Q2 rapport

2014-05-15

Lunchpresentation SEB

2014-05-08

Roadshow Geneva/Zurich

2014-05-07

Roadshow Geneva/Zurich

2014-05-06

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktie)

2014-04-30

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2014-04-29

Roadshow London

2014-04-28

Roadshow London

2014-04-25

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2014-04-24

Delårsrapport jan-mar 2014

2014-04-24

Årsstämma 2014

2014-03-25

Tyst period inför Q1 rapport

2014-02-07

Bokslutskommuniké jan-dec 2013

2014-02-05

Förväntad dag för utdelning från Euroclear (preferensaktie)

2014-01-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktier

2014-01-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning för preferensaktieägare

2014-01-10

Tyst period inför Q4 rapport

2013-11-07

Förväntad dag för utbetalning från Euroclear till pref. aktieägare

2013-10-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktie

2013-10-28

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning pref. aktieägare (föreslagen)

2013-10-23

Delårsrapport jan-sep 2013

2013-09-23

Tyst period inför Q3 rapport

2013-08-07

Förväntad dag för utbetalning från Euroclear till pref. aktieägare

2013-07-31

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktie

2013-07-26

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning pref. aktieägare

2013-07-16

Delårsrapport jan-jun 2013

2013-06-14

Tyst period inför Q2 rapport

2013-05-06

Förväntad dag för utbetalning från Euroclear till pref. aktieägare

2013-04-30

Avstämningsdag för rätt till utdelning på preferensaktie

2013-04-25

Delårsrapport jan-mar 2013

2013-04-25

Årsstämma 2013

2013-04-25

Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning pref. aktieägare (föreslagen)

2013-03-26

Tyst period inför Q1 rapporten

2013-02-07

Bokslutsrapport 2012

2013-01-09

Tyst period inför Q4 rapporten

2012-11-05

Utdelning preferensaktie

2012-10-31

Avstämningsdag preferensaktie

2012-10-26

Sista handelsdag preferensaktie

2012-10-25

Delårsrapport jan-sep 2012

2012-08-13

Delårsrapport jan-jun 2012

2012-08-03

Utdelning preferensaktie

2012-07-31

Avstämningsdag preferensaktie

2012-07-26

Sista handelsdag preferensaktie

2012-07-13

Delårsrapport jan-jun 2012

2012-07-06

Handel i preferensaktien inleds

2012-02-09

Eniro, bokslutsrapport januari-december 2011

2011-10-27

Delårsrapport januari - september 2011

2011-10-27

Delårsrapport januari-september 2011

2011-07-15

Delårsrapport januari - juni 2011

2011-07-15

Delårsrapport januari-juni 2011

2011-04-29

Årsstämma 2011

2011-04-29

Delårsrapport januari - mars 2011

2011-04-29

Delårsrapport januari-mars 2011

2011-02-10

Bokslutsrapport januari-december 2010

2010-10-28

Delårsrapport januari-september 2010

2010-07-15

Delårsrapport januari - juni 2010

2010-04-28

Delårsrapport januari - mars 2010