Trafikutveckling

Vi har en fortsatt stark position inom lokalt sök. I vår statistikuppföljning kan vi se att andelen av våra användare som klickar sig vidare till våra annonsörers sajter eller kontaktar dem via telefon är hög. Detta är också något våra kunder vittnar om och som de själva ser i sin statistik.

Andelen mobilsökningar fortsätter att öka

Varje vecka använder cirka 8,1 miljoner unika besökare våra söktjänster på dator, i läsplatta eller mobiltelefon och dessa återvänder i snitt 1,5 gånger varje vecka för nya sökningar. Varje månad görs cirka 80 miljoner sökningar i våra databaser.

I våra databaser hade vi vid slutet av 2015 cirka 5,8 miljoner sökbara företag, av vilka 2,9 miljoner utgör polska, 1,4 miljoner utgör svenska, 0,8 miljoner utgör danska och 0,7 miljoner utgör norska företag.

Jämfört med 2014 har den totala trafiken till våra söktjänster ökat med 5 procent, men fördelningen mellan desktop och mobilsökningar förändras. Mobilsökningar har ökat med 23 procent och desktop har minskat med 4 procent under 2015. Andelen mobilbesökare uppgår därmed nu till 34 procent av det totala antalet besökare till våra söktjänster vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2014 (26).

Sökningar som genererar kontakter med våra annonsörer

Annonsörerna får varje månad effektrapporter som bland annat redovisar antalet sökningar på företaget, dess produkter eller tjänster och antal klick som sökningarna har genererat. För de annonsörer som vill ingår också samtalsmätning som visar hur många telefonsamtal som deras annonser har genererat.

Under 2015 gjordes i genomsnitt 5,7 miljoner företagssökningar i våra söktjänster varje vecka, vilket är en ökning med 2 procent. ”Företagssökningar” är andelen sökningar som görs antingen på ett företagsnamn eller en specifik vara eller tjänst och som därmed ger sökresultat i form av företagsnamn och som i sin tur innebär möjliga kontakter med potentiella kunder för våra annonsörer.

Vi mäter också andelen ”klick till annonsörer”, det vill säga andelen sökningar som sedan resulterar i att användaren också klickar vidare för att komma i kontakt med något av företagen som visas i sökresultatlistan. Denna andel uppgick till 49 procent vid slutet av 2015 och innebär en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2014. Detta mått är ett viktigt kvalitetsbevis för vår tjänst, då det visar att användarna också går vidare för att komma i kontakt med de företag som dess sökningar har resulterat i.

I egna undersökningar har vi också frågat användare som gjort sökningar i våra databaser om de avser att kontakta eller besöka ett företag. På detta svarar 58 procent ja. På frågan om de avser att köpa/boka tid/hyra eller reservera en vara eller tjänst så svarar 45 procent ja.

Slutligen, som ett ytterligare bevis på värdet för våra annonsörer, så har vi genom våra samtalsmätningar också kunnat uppskatta att andelen av alla sökningar som leder vidare till en telefonkontakt uppgår till ungefär 35 procent.