Våra karriärer

Eniro är en stor arbetsgivare med cirka 1 900 anställda i fem länder. De anställda har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenhet. Sammantaget skapar våra profiler en framgångsrik helhet. Eniro har ett antal centrala supportfunktioner med arbetstillfällen inom finans, juridik, redovisning, IT, marknadsföring och kommunikation som samtliga understödjer de tre största organisationerna på Eniro; Försäljning, Produktutveckling och Leverans.

Försäljning

Försäljningsorganisationen är indelad i storkundssäljare, fältsäljare, telesäljare samt kundservice och är Eniros största och viktigaste tillgång.

Produktutveckling

Eniros produkter och tjänster utvecklas centralt och är gemensamma för samtliga marknader. Idéerna som ligger till grund för de produkter och tjänster som sedan säljs i säljorganisationen tas fram i enheten Group Products & Services, GPS. I GPSs organisation arbetar i huvudsak strateger, programmerare och produktspecialister.

Leverans

Efter att GPS har tagit fram de produkter och tjänster som ska erbjudas Eniros kunder tar Group Service Delivery, GSD, över stafettpinnen och förverkligar idéerna till säljbara produkter och fungerande tjänster. Organisationen är den enhet som säkerställer produktleveranser, kvalitet och IT-processer. I GSDs organisation arbetar i huvudsak IT-utvecklare och programmerare.