Tyst period

Eniro iakttar en s.k. tyst period i samband med kvartalsrapporteringar.

Den tysta perioden börjar 30 dagar före rapporteringsdagen i respektive kvartal. Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.

Prenumerera