Pressmeddelanden

Eniro fortsätter renodling och tecknar avsiktsförklaring gällande avyttring av Eniro På Sjön till Skippo

Eniro Sverige AB (publ) ("Eniro") meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra Eniro På Sjön till Skippo AB (uät). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande överlåtelseavtal, om ett sådant ingås är avsikten att slutföra transaktionen månadsskiftet augusti/september 2022. 

Med Eniros nya investeringar i kärnverksamheten inom Marketing Partner blir Eniro På Sjön en plattform som hamnar utanför de strategiska områden som Eniro har identifierat som högpotentiella och som syftar till att stimulera långsiktig tillväxt och ökad kurrenskraft för bolaget. Med beslutet att avyttra Eniro På Sjön blir den kvarvarande verksamheten i linje med de målsättningar som finns att öka närvaro på marknaden och fokus från organisationen kan ostört läggas på Eniros viktigaste affärsområden.

Skippo är ett svenskt BoatTech bolag som grundades 2022 med ambitionen att bli den ledande, digitala tjänsteplattformen för nordiskt båtliv. En publik lansering av tjänsten är planerad till 2023. Genom att bygga ett ekosystem av tjänsteleverantörer - genom samarbeten men även genom strategiska förvärv - vill Skippo skapa ett avsevärt mycket enklare, säkrare och mer hållbart båtliv och båtägande. Med sin position på marknaden och räckvidd om närmare en halv miljon användare är Eniro På Sjön ett nyckelförvärv.

 Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat, "Skippo har ett urstarkt team med en tydlig vision, en solid affärsplan och bra investerare. Vi ser fram emot att vara med på den resan och se Eniro På Sjön vidareutvecklas i en ny kontext samtidigt som ser vi att vårt delägande i Skippo kommer generera en mycket attraktiv avkastning över tid. Vår resa mot ett renodlat Eniro fortsätter i ett högt tempo."

"Vi är otroligt glada att vi får chansen att förvärva Eniro På Sjön och ta tjänsten till nya höjder som en del av vårt koncept inom Skippo. Jag är själv frekvent användare av appen så det har varit en dröm att få in På Sjön som en pusselbit i vår verksamhet", fortsätter en av Skippos grundare och VD, Fredrik Oscarson

En genomförd transaktion skulle göra Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktiekapitalet. Transaktionen omfattar även optioner att avyttra motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav som ger en indikativ värdering om 120 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, Mob: +46 70-225 18 77, hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

 

27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

18jan '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

13dec '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

1
2
...
44
>>

Prenumerera