Pressmeddelanden

Eniro förvärvar den svenska designplattformen NewGlue

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

Under de senaste två kvartalen har Eniro visat en inspirerande tillväxt som med förvärvet av NewGlue öppnar upp för nya spännande erbjudanden och en fortsatt tillväxtresa baserat på värdeskapande tjänster för företag i Norden. Syftet med förvärvet är att stärka Eniros position som marknadsföringspartner för småföretag och kommer att innebära ett högre värde för Eniros kunder, möjlighet till rationalisering och effektivisering av Eniros onboarding och utveckling av Eniros kunders verksamheter. 

Genom tekniska lösningar och smarta designverktyg skapar den svenska designplattformen NewGlue kostnadseffektiva alternativ inom varumärkesdesign och Marketing Content. Samtidigt ser Eniro hur behovet av content fortsätter att öka, även för nystartade företag, och ser därmed stora synergier med NewGlues erbjudande och innovativa designlösningar. 

NewGlue är en plattform som utökar verktygslådan för designers samtidigt som små företag får möjligheten att ta fram en högklassig och professionell grafisk profil. I produktportföljen ingår design av logotyper, hemsidor, social media content, digital marknadsföring, visitkort, bildbanker och profilprodukter - en komplett marknadsföringsplattform för den framgångsrike företagaren.  

Idag har NewGlue 480 abonnemangskunder på en växande reklammarknad som för 2022 förväntas uppgå till 50 miljarder SEK. NewGlues erbjudande är paketerat och strukturerat för att utmana denna marknad med automatiserade och effektiva tjänster i syfte att göra det enklare och effektivare för företag att ta sitt budskap till marknaden och generera fler och bättre affärer. NewGlue har haft flera tunga investerare i bland annat Johan Hernmarck och Luminar Ventures, och varit en del i Handelshögskolans inkubator SSE Business Lab. NewGlue har investerat cirka 25 miljoner kronor i utvecklingen av sin plattform. 

Med förvärvet av NewGlue vill Eniro ge sina kunder ett större värde av samarbetet med Eniro genom att skapa förutsättningar att expandera och möta tuffare tider med effektiv marknadsföring. Utöver ett nytt erbjudande för Eniros kunder förväntas också potentiella synergieffekter med nuvarande erbjudande av digital marknadsföring på Eniro.se, Google, Facebook och befintliga SEO-tjänster.  

"Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation. Jag känner mig så stolt och inspirerad av det här förvärvet. En match made in heaven!", säger Eniros koncernchef Hosni Teque-Omeirat.

Lucas Langen, grundare och VD NewGlue fortsätter: "Vi har arbetat hårt med att förverkliga vår vision och skapa en unik produkt. Med Eniro kommer vi att kunna accelerera vår time to market med över 100 säljare i Norden. Synergierna mellan vår plattform och Eniros digitala tjänster kommer att stärka kundupplevelsen och göra det enklare för våra kunder att positionera sig och stå ut i en allt hårdare konkurrens."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)

Tel: +46 (0)70-225 18 77

E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är börsnoterat på Nasdaq Stockholm, ENRO. med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Filer för nedladdning
26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

18jan '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

13dec '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

21okt '22

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).

14okt '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

29sep '22

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

1
2
...
44
>>

Prenumerera