Pressmeddelanden

 

Eniro Group publicerar årsredovisning för 2021

Eniro Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 kl. 17.15 CET.

CEO Robert Puskaric, tel +46 (0)70 519 34 07

CFO Dennis Legin, tel +46 (0)70 640 56 14, ir@eniro.com

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Prenumerera