Pressmeddelanden

Eniros Dynava landar ett av de största avtalen hittills - värt uppemot 25 miljoner SEK/år

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

Avtalet är tecknat med Taksi Helsinki Ab som valt Dynava för att sköta taxibeställningar i sitt uppdrag åt Folkpensionsanstalten i Finland, FPA. Värdet av avtalet, som kan komma att sträcka sig över tre år med möjlighet till två års förlängning, uppgår till mellan 2 och 2,5 miljoner euro per år.

"Dynava har en lång erfarenhet av att erbjuda taxiförmedling, såväl i kommersiella som i samhällsnyttiga uppdrag. Vi är stolta över att vår kompetens och erfarenhet inom området övertygat Taksi Helsinki Ab att välja oss som partner", säger Kaj Lindholm, VP för Eniros affärsområde Voice där Dynava ingår.

"Avtalet, som är ett av våra största någonsin, stärker vår tillväxt och innebär att vi kommer att behöva utöka vår personalstyrka med cirka 50 personer."

FPA erbjuder taxiresor för personer som på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga kommunala förbindelser behöver hjälp med transport till och från sjukvården. FPA har i en offentlig upphandling valt Taksi Helsinki Ab för dessa transporter i 8 landskapsförbund i Finland.

Taksi Helsinki Ab är Finlands största taxiförmedlare och hanterar mer än 2000 taxibilar i hela landet.

Dynavas avtal med Taksi Helsinki Oy börjar gälla den 1 januari 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Dennis Legin, finanschef, tel 08-553 310 00

Kaj Lindholm, VP för Eniro Voice, tel +358 505 520 740

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

22okt '21
Regulatorisk

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

20jul '21
Regulatorisk

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

30jun '21
Regulatorisk

Eniro har rekryterat Dennis Legin som interim CFO. Han ersätter Lars Kevsjö, som varit interim CFO i bolaget sedan juni 2020.

30maj '21
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

29apr '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

27apr '21
Regulatorisk

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).
21apr '21

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

1
2
...
40
>>

Prenumerera