Pressmeddelanden

Erfaren förändringsledare stärker Eniro på resan mot tillväxt och digitalisering

Eniro har rekryterat Mikael Lindström som Chief Revenue Officer till affärsområdet Marketing Partner, som står för cirka 70 procent av koncernens omsättning. Mikael är en driven och engagerad förändringsledare med fokus på tillväxt och är van att driva och utveckla kundupplevelse, försäljning och marknadsstrategi. Senast kommer Mikael från den globala revisions- och rådgivningsbyrån BDO, där han haft rollen som affärsnära CMO de senaste åren.

Mikael som var anställd på Eniro som Marknads- och försäljningschef under åren 2017-2019 säger: "Jag känner mig oerhört inspirerad och är nyfiken på att lära känna människor, bolaget och affären igen, jag längtar också efter att få utmana oss alla, våra resultat och arbetssätt samt starta nästa utvecklingsresa tillsammans med gamla och nya kollegor."

"Rekryteringen av Mikael Lindström är ett viktigt steg i vår transformativa förändringsresa inom Martech-världen där allt större tyngd läggs på värdet av det vi kan leverera ut mot kund och blir partnerskap där leverantören och kunden ingår i en symbios med gemensamma mål, en resa som Mikael på ett ypperligt sätt kommer bidra till att leda och utveckla. Med en målsättning att också produktifiera och digitalisera vårt sätt att arbeta för att skapa tillväxt finns få människor inom branschen som så effektivt och dedikerat kan leda ett arbete med så tydlig tillväxtagenda, säger Eniros vd Hosni Teque-Omeirat.

Mikael har en lång erfarenhet som konsult och förändringsledning på flera internationella bolag och drivit förändringsresor i syfte att komma närmare kunden och förtydliga värdeerbjudandet till marknaden.

Mikael Lindström tillträder sin tjänst som CRO den 1:a september.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, tf Verkställande direktör och koncernchef

Tel: +46 70-225 18 77

Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

11aug '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget"), org. nr 556588-0936, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 september 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.

08aug '22
Regulatorisk

I syfte att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, föreslår Eniro Group AB (publ)s ("Eniro" eller "Bolaget") huvudägare, SpectrumOne AB (publ) ("Huvudägaren"), att en extra bolagsstämma fattar beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt beslutar om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A.

Huvudägaren representerar sammantaget 29,50 procent av kapital och röster i Eniro och har dessutom erhållit bindande utfästelser att stödja förslaget från ägare till mer än 50 procent av samtliga preferensaktier av serie A och mer än 40 procent av samtliga preferensaktier av serie B. Sammantaget stöds förslaget av mer än 50 procent av kapital och röster i Eniro.

03aug '22
Regulatorisk

Huvudägaren SpectrumOne AB föreslår förändringar i styrelsens sammansättning. Förslaget är att Fredric Forsman väljs in som ny ordförande och Mats Gabrielsson väljs som ny ledamot. De ersätter Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Eniro Group AB står bakom förslaget.

14jul '22

Eniro Group AB ("Eniro") har erhållit information om att Mats Gabrielsson via sitt bolag B.O. Intressenter AB har förvärvat aktier i Eniro som innebär att B.O. Intressenter AB har passerat flaggningsgränsen om 15 procent. Transaktionen innebär att Mats Gabrielssons, via bolag, innehav i Eniro uppgår till totalt 127 952 666 preferensaktier av serie A och 35 645 preferensaktier serie B motsvarande totalt 18,7 procent av rösterna i Eniro.

14jul '22
Regulatorisk

"Med ett tydligt och påvisat trendbrott där bolaget för andra kvartalet i rad växer sin verksamhet är det ett starkt bevis på att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. En verksamhet där samtliga affärsområden har kunnat nyttja tillväxten genom utveckling och positionering på marknaden."

04jul '22
Regulatorisk

Eniro Sverige AB (publ) ("Eniro") meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra Eniro På Sjön till Skippo AB (uät). Transaktionen förutsätter ingående av ett bindande överlåtelseavtal, om ett sådant ingås är avsikten att slutföra transaktionen månadsskiftet augusti/september 2022. 

01jul '22
Regulatorisk

Hosni Teque-Omeirat blir permanent VD och koncernchef för Eniro Group AB, beslutet gäller per omgående. Teque-Omeirat har varit tillförordnad VD sedan början av maj 2022. 

<<
1
2
3
...
44
>>

Prenumerera