Pressmeddelanden

Erfaren förändringsledare stärker Eniro på resan mot tillväxt och digitalisering

Eniro har rekryterat Mikael Lindström som Chief Revenue Officer till affärsområdet Marketing Partner, som står för cirka 70 procent av koncernens omsättning. Mikael är en driven och engagerad förändringsledare med fokus på tillväxt och är van att driva och utveckla kundupplevelse, försäljning och marknadsstrategi. Senast kommer Mikael från den globala revisions- och rådgivningsbyrån BDO, där han haft rollen som affärsnära CMO de senaste åren.

Mikael som var anställd på Eniro som Marknads- och försäljningschef under åren 2017-2019 säger: "Jag känner mig oerhört inspirerad och är nyfiken på att lära känna människor, bolaget och affären igen, jag längtar också efter att få utmana oss alla, våra resultat och arbetssätt samt starta nästa utvecklingsresa tillsammans med gamla och nya kollegor."

"Rekryteringen av Mikael Lindström är ett viktigt steg i vår transformativa förändringsresa inom Martech-världen där allt större tyngd läggs på värdet av det vi kan leverera ut mot kund och blir partnerskap där leverantören och kunden ingår i en symbios med gemensamma mål, en resa som Mikael på ett ypperligt sätt kommer bidra till att leda och utveckla. Med en målsättning att också produktifiera och digitalisera vårt sätt att arbeta för att skapa tillväxt finns få människor inom branschen som så effektivt och dedikerat kan leda ett arbete med så tydlig tillväxtagenda, säger Eniros vd Hosni Teque-Omeirat.

Mikael har en lång erfarenhet som konsult och förändringsledning på flera internationella bolag och drivit förändringsresor i syfte att komma närmare kunden och förtydliga värdeerbjudandet till marknaden.

Mikael Lindström tillträder sin tjänst som CRO den 1:a september.

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, tf Verkställande direktör och koncernchef

Tel: +46 70-225 18 77

Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

14okt '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

12sep '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 

25aug '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

11aug '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget"), org. nr 556588-0936, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 september 2022 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 6 i Solna.

08aug '22
Regulatorisk

I syfte att endast ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, föreslår Eniro Group AB (publ)s ("Eniro" eller "Bolaget") huvudägare, SpectrumOne AB (publ) ("Huvudägaren"), att en extra bolagsstämma fattar beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B, med rätt för innehavare av dessa att teckna nya stamaktier av serie A och samtidigt beslutar om omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A.

Huvudägaren representerar sammantaget 29,50 procent av kapital och röster i Eniro och har dessutom erhållit bindande utfästelser att stödja förslaget från ägare till mer än 50 procent av samtliga preferensaktier av serie A och mer än 40 procent av samtliga preferensaktier av serie B. Sammantaget stöds förslaget av mer än 50 procent av kapital och röster i Eniro.

03aug '22
Regulatorisk

Huvudägaren SpectrumOne AB föreslår förändringar i styrelsens sammansättning. Förslaget är att Fredric Forsman väljs in som ny ordförande och Mats Gabrielsson väljs som ny ledamot. De ersätter Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Eniro Group AB står bakom förslaget.

1
2
...
34
>>

Prenumerera