Pressmeddelanden

Förbättrad stabilitet i kvartalet

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

Tredje kvartalet: juli-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 207 MSEK (214).

· EBITDA uppgick till 47 MSEK (47). EBITDA-marginalen uppgick till 22,7 procent (21,9).

· Justerad EBITDA uppgick till 46 MSEK (42). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 22,2 procent (19,6).

· Rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (15).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 MSEK (14).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,21 SEK (8,28). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (551). Föregående år påverkat av skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen med 544 MSEK.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 616 MSEK (670).

· EBITDA uppgick till 104 MSEK (90). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (13,4).

· Justerad EBITDA uppgick till 109 MSEK (103). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 17,7 procent (15,4).

· Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK (-609).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (18).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,11 SEK (-1,55) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (-101). Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

Robert Puskaric, vd och koncernchef:

"Redan från start stod det klart att Eniro behövde en långsiktig strategi för tillväxt, ett riktmärke för mig och mina kollegor att styra efter. Det första naturliga steget har varit att genomföra en djuplodande situationsanalys, såväl internt som externt, för att på så sätt få en överblick över de förutsättningar, trender och behov som påverkar oss."

"Strategin, som planeras att kommuniceras externt under slutet av innevarande år eller i början av nästa, kommer att svara på hur vårt erbjudande ska se ut och vilka målgrupper vi primärt kommer att rikta oss mot."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Dennis Legin, chief financial officer, tel 08-553 310 00

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

22okt '21
Regulatorisk

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

20jul '21
Regulatorisk

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

30jun '21
Regulatorisk

Eniro har rekryterat Dennis Legin som interim CFO. Han ersätter Lars Kevsjö, som varit interim CFO i bolaget sedan juni 2020.

30maj '21
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

29apr '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

27apr '21
Regulatorisk

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).
21apr '21

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

1
2
...
40
>>

Prenumerera