Pressmeddelanden

Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service-bolag

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.

Eniros vision är och har alltid varit att hjälpa små och medelstora företag att synas. För även om teknik och plattformar är i ständig förändring är behovet av synlighet detsamma.

För Eniro har digitaliseringen också inneburit en ökad konkurrens från globala jättar som Google och Facebook.

"Vi bestämde oss dock tidigt för att samarbeta vilket lett till att vi idag är den enda aktören som kan erbjuda våra kunder hela bredden av digitala marknadsföringskanaler i en "one stop shop". Att vi nått framgång i denna strategi är våra drygt 55 000 kunder i Norden ett tydligt kvitto på", säger Magdalena Bonde.

Eniros transformation mot ett SaaS-bolag kan beskrivas i fyra steg; affärsmodellen, kundanskaffningen, produktstrategin och e-handelslösningen.

"Redan när vi digitaliserade vår katalog vid millennieskiftet fanns förutsättningarna för en abonnemangsmodell, men det var först när vi införde vårt CRM-system 2017 som förändringen möjliggjordes fullt ut."

Ungefär samtidigt påbörjades en digitalisering av kundanskaffningen och på tre år har Eniro gått från 100 procent manuell nykundsbearbetning till cirka 80 procent leadsgenerering.

Det tredje steget, produktstrategin, har handlat om att göra produktportföljen säljbar online. Det har inneburit att de tidigare runt 3000 artiklarna har koncentrerats och paketerats i sju tydliga produkterbjudanden, lätta att såväl sälja som att köpa.

I det sista steget, e-handelslösningen, pågår fortsatt utvecklingsarbete.

"Portalen Mitt Eniro, där våra kunder kommer att kunna sköta all sin digitala marknadsföring på ett enkelt sätt a la Spotify, är navet i vår SaaS-resa. Här har vi investerat en del men kommer behöva fortsätta att investera."

Hittills har transformationen till en SaaS-modell bland annat resulterat i att:

*Andelen repetitiva intäkter ökat till cirka 74 procent

*Genomsnittlig bindningstid ökat till 19 månader

*Värdet av de kunder som förloras, värdechurn, minskat till mellan 15 och 20 procent.

*Såväl brutto- som rörelsemarginalen ökat

Vill du veta mer? Lyssna på presentation av Magdalena Bonde från Aktiespararnas SaaS-event den 17 mars.

https://www.youtube.com/watch?v=gkzKTP7r60k

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

30maj '21
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

29apr '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

27apr '21
Regulatorisk

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).
21apr '21

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

29mar '21
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

24mar '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.

24mar '21

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.

21mar '21
Regulatorisk

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.

12mar '21

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.

1
2
...
40
>>

Prenumerera