Pressmeddelanden

Kontrakt värt uppemot 30 miljoner stärker Eniro Voice i Sverige

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.

I tuff konkurrens med tre andra anbudsgivare har Eniros affärsområde Voice idag ingått ett stort och viktigt avtal rörande kundservice med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.

"Genom att vinna ännu en offentlig upphandling tar vi ett stort kliv framåt för att stärka den svenska contact center-affären", säger Kaj Lindholm, Vice President affärsområde Voice.

Kontraktet, som initialt löper över fyra år med start den 1 juni 2021 är värt 3,7 miljoner kronor per år. Därutöver finns en option till förlängning med ytterligare fyra år.

Syftet med upphandlingen är att bredda och utveckla kundservicen med större tillgänglighet och fler tjänster för de två gasbolagens kunder. Stockholm Gas säljer naturgas, biogas och stadsgas till hushåll, restauranger, industrier och fordonssektorn. Gasnätet Stockholm AB äger gasnätet i Stockholmsområdet och ansvarar för utveckling, drift och underhåll av nätet.

"Att Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm väljer att outsourca kundservice, försäljning samt backoffice-uppdrag till oss gör oss förstås oerhört glada och stolta. Vi har mångårig erfarenhet av kundservice inom just energisektorn såväl i Sverige som i Finland och med det nya uppdraget säkerställer vi en ännu starkare ställning och tillväxt", säger Kaj Lindholm.

Affärsområdet Voice omfattar contact center-verksamhet och nummerupplysning via samtal och SMS. Efter förvärvet av outsourcing-verksamheten från den finska teleoperatören Elisa 2018 är Eniro Voice näst störst på den finska contact center-marknaden. Ambitionen är att växa contact center-affären genom ett utökat samarbete mellan den finska och svenska verksamheten och genom att fokusera på områden där positionen redan i dag är stark som energi, avfallshantering och logistik.

För mer information, vänligen kontakta:

Kaj Lindholm, Vice President Eniro Voice, tel +358 505 520 740, kaj.lindholm@eniro.com

Jessica Engelbrecht, Ansvarig Marknadskommunikation, Stockholm Gas AB +46 70 315 52 07 jessica.engelbrecht@stockholmgas.se

Alexandra Svenonius, nätmarknadschef Gasnätet Stockholm, +46 732671015, alexandra.svenonius@gasnatetstockholm.se

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

30maj '21
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

29apr '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

27apr '21
Regulatorisk

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).
21apr '21

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

29mar '21
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

24mar '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.

24mar '21

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.

21mar '21
Regulatorisk

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.

12mar '21

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.

1
2
...
40
>>

Prenumerera