Pressmeddelanden

Styrkebesked från Eniros turnaround

"För andra kvartalet i rad visar vi med god likviditet och lönsamhet att vi håller vår inslagna väg mot ett fullfjädrat Software-as-a-Service-bolag", säger Eniros vd Magdalena Bonde.

Fjärde kvartalet

  • Totala rörelseintäkter 212 MSEK (246).

  • EBITDA uppgick till 44 MSEK (22), EBITDA-marginalen uppgick till 20,9 procent (8,9).

  • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till -3 MSEK (10).

  • Justerad EBITDA uppgick till 41 MSEK (32). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 19,3 procent (13,0).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (41 )

Helår 2020

  • Totala rörelseintäkter 882 MSEK (1060).

  • EBITDA uppgick till 134 MSEK (76), EBITDA-marginalen uppgick till 15,2 procent (7,2).

  • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 10 MSEK (56).

  • Justerad EBITDA uppgick till 144 MSEK (132). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 16,3 procent (12,5).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 MSEK (51 )

VD Magdalena Bonde kommenterar:

"Fokus på kostnader är en given strategi när omsättningen påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Det har vi verkligen bevisat att vi klarar av. Vi är mycket nöjda med den lönsamhet vi åstadkommit under kvartalet."

"Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, har fortsatt att leverera mot högt ställda förväntningar. Effektiviteten per säljare har ökat och säljkåren har lyckats hålla farten uppe trots coronapandemin. Jag är också verkligen stolt över insatserna från Kaj Lindholm, som är affärsområdeschef för Voice, och hans team. Trots negativa effekter av pandemin på verksamheten har de lyckats prestera ett bra resultat tack vare kostnadskontroll och hög effektivitet. Dessutom har de lyckats vinna nya stora kontrakt, som t.ex Åbo Energi i Finland."

Här kan du se en intervju med Eniros vd Magdalena Bonde där hon ger sin syn på det gångna året och framtiden:

https://www.enirogroup.com/investerare/presentationer/


OBS! Ändrat rapportdatum för kvartal 1 2021, från 22 april till 27 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, lars.kevsjo@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

24mar '21

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.

21mar '21
Regulatorisk

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.

12mar '21

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.

28feb '21
Regulatorisk

I syfte att bolaget endast ska ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, avser Eniros styrelse att föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A. Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp.

12feb '21
Regulatorisk

"För andra kvartalet i rad visar vi med god likviditet och lönsamhet att vi håller vår inslagna väg mot ett fullfjädrat Software-as-a-Service-bolag", säger Eniros vd Magdalena Bonde.

20jan '21

Eniro har rekryterat Per Schelin till ny chef för affärsområdet Marketing Partner, som står för cirka 70 procent av koncernens omsättning. Per Schelin kommer närmast från coworking-bolaget The Park där han varit såväl VD som Growth Manager. Dessförinnan har han haft en rad olika roller på mobiloperatören 3, bland annat Chief Strategy & Transformation Officer, men även på Tele2 där han jobbade som Project Manager Market Communications. I hans gedigna cv finns också en kandidatexamen i kommunikation från Lake Forest College, Illinois, USA, och en kurs för företagsledare på det amerikanska framtidsuniversitetet Singularity.

02dec '20
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.

<<
1
2
3
...
40
>>

Prenumerera