Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

Hosni Teque-Omeirat, född 1981 är sedan 2019 VD för SpectrumOne AB och har en MBA från Handelshögskolan i Örebro. Hosni började sin karriär på revisionsbyrån Ernst & Young och har arbetat med affärsutveckling för att driva nya affärer i den nya världens digitaliserade och decentraliserade landskap. Under det senaste decenniet har Hosni utvecklat och implementerat försäljningsstrategier i både USA och Europa med de arbetsgivare han varit hos. Det är inom affärsutveckling, konceptutveckling och försäljning som Hosni har sina expertområden. Hosni är idag VD och koncernchef i SpectrumOne AB som äger 201 862 265 aktier pref A i Eniro Group AB, motsvarande cirka 29,5 % av rösterna.

Fredrik Crafoord, född 1969, är grundare av och styrelseordförande i Crafoord Capital Partners AB. Han har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Fredrik har tidigare arbetat med corporate finance på Carlsquare AB, som chef för investment banking på HQ AB och tradingchef på Sundal Collier. Fredrik är även styrelseordförande i CR Ventures AB samt styrelseledamot i Empir Group AB och Dividend Sweden AB. Crafoord Capital Partners AB äger 17 302 971 aktier pref A och 28 444 aktier pref B i Eniro Group AB, motsvarande cirka 2,5 % av rösterna.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Eniro Group ABs webbplats (www.enirogroup.com). Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i den fullständiga kallelsen till årsstämman i Eniro Group AB. I valberedningen ingår Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, Theodor Jeansson, eget innehav, Thomas Krishan, eget innehav och Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro Group AB. Fredrik Forsman är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 48% av rösterna i Eniro Group AB Datum för årsstämman är onsdagen den 27 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredric Forsman, Valberedningens ordförande, tel 073 978 78 44

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

23maj '22
Regulatorisk

Med förvärvet av Samres blir Dynava en betydelsefull aktör inom kundservice i Norden med tillväxtpotential inom både privat och offentlig sektor, bl.a genom den utökade geografiska spridningen samt utökade effektiviteten som följer av produktion i Norden och genom off-shore.

Förvärvet innebär att Enirokoncernen ökar sin omsättning på årsbasis med cirka 160 MSEK och har en positiv resultatpåverkan om cirka 12 MSEK, där verksamheterna i Dynava och Samres tillsammans skapar en nettoomsättning på 410 MSEK med EBITDA på drygt 50 MSEK. Årliga kostnadssynergier förväntas uppgå till minst 5 MSEK. Engångskostnader för transaktionen bedöms uppgå till mindre än 1 MSEK, bestående främst av legala kostnader.

04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

23mar '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

24feb '22
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

<<
1
2
3
...
43
>>

Prenumerera