Om Eniro

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Företaget är specialiserat inom lokalt sök och informationen i Eniros databaser är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden.

Eniros välkända varumärken, produkter och tjänster används dagligen av ett stort antal användare. Varje månad har Enirokoncernens digitala tjänster i genomsnitt 23,2 miljoner unika besökare som gör 70,6 miljoner sökningar. Bland de webbplatser med flest unika besökare 2015 placerade sig eniro.se i Sverige på åttonde plats, krak.dk i Danmark på fjärde plats och gulesider.no i Norge på fjortonde plats.

Intäkter

Eniro aggregerar och bearbetar information från bland annat informationsregister, hemsidor, teleoperatörer och säljkåren. Informationen filtreras, sorteras och organiseras i databasen som är Eniros viktigaste tillgång. Intäkterna från Lokalt sök genereras genom synlighet och ranking av annonsörer i Eniros söktjänster. 2015 var över 70 procent av bolagets intäkter digitala (exkluderat nummerupplysningstjänsten).

Kunder

Eniros kunder är betalande annonsörer som genom närvaro i Eniros kanaler säkerställer tillgänglighet och relevant sökbarhet dygnet runt, året runt, oavsett distributionsform. Genom lokal närvaro säkerställer Eniros kunder sökbarhet och en kontaktyta mot köpbenägna konsumenter och företag. Eniro marknadsför och säljer annonser till hundratusentals kunder genom en av Nordens största säljkårer. Varje år kontaktar bolagets säljare miljoner befintliga och potentiella kunder.

Välkända varumärken

Eniro marknadsför sina produkter och tjänster under välkända varumärken. I Sverige främst genom Eniro.se, Din Del och nummerupplysningstjänsten 118 118. I Norge är Gule Sider, Proff och nummerupplysningstjänsten 1880 tongivande. Danmarks söktjänster marknadsförs under varumärkena Krak.dk, dgs.dk, Mostrup och Den Røde Lokalbog, medan Panorama Firm är varumärket i Polen. I Finland är Sentraali varumärket som möter användaren.

Affärsområden

Eniros verksamhet är uppdelat i två affärsområden:

Aktien

Eniro är sedan 2000 noterat på Nasdaq Stockholm. Aktien är kategoriserad i segmentet Nordic Small Cap och tillhör sektorindelningen Consumer Discretionary/ Advertising.