Ägarna

10 största aktieägarna i ENIRO AB (PUBL) per den 2020-11-30
Namn AK AK PR A AK PR B Innehav Innehav och
röster %
Ilija Batljan Invest AB
3 249 494
70 803 539
0
74 053 033 10,82
Jeansson, Theodor 
0
65 000 000
0
65 000 000
9,50
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 776 916 42 515 440 18 908 45 311 264 6,62
MGA Placeringar
0
42 121 034
0
42 121 034 6,16
Seb Ab, Luxembourg Branch, W8imy            132 010 33 501 865
0
33 633 875 4,91
Danske Bank International S.A.
48
32 120 587
0
32 120 635 4,69
Athanase Industrial Partners Ii       
0
30 874 118
0
30 874 118 4,51
Penser Yield                               
0
25 634 879
0
25 634 879 3,75
Ubs Switzerland Ag, W8imy         15 483 25 000 000
0
25 015 483 3,66
Hajskäret Invest Ab                      
0
20 733 927
0
20 733 927 3,03
10 största aktieägare 6 173 951 388 305 389 18 908 394 498 248 57,65
Övriga ägare 60 399 459 229 197 193 239 869 289 836 521 42,35
Totalt antal aktier 66 573 410 617 502 582 258 777 684 334 769 100,0

Prenumerera