Ägarna

10 största aktieägarna i ENIRO AB (PUBL) per den 2021-03-31
Namn AK AK PR A AK PR B Innehav Innehav och
röster %
SPECTRUMONE AB (PUBL)                           
0
188 862 265
0
188 862 265 27,61
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER SAMT PRIVAT 3 249 494 70 803 539
0
74 053 033 10,82
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          2 289 041 66 272 121 19 664 68 580 826 10,02
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY                 138 010 33 501 865 0 33 639 875 4,92
JEANSSON, THEODOR                               
0
32 671 913
14 759
30 686 672 4,48
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.                   48 25 887 904
0
25 887 952 3,78
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                    1 216 241 17 022 878 5 808 18 244 927 2,67
KRISHAN, THOMAS                              
0
17 719 898
48 339
17 768 237 2,59
RoosGruppen AB                                   0 13 362 414
0
13 362 414 1,95
CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB 0 12 110 850
0
12 110 850 1,77
10 största aktieägare 6 892 834 476 215 647 88 570 483 197 051 70,61
Övriga ägare 59 680 576 141 286 935 170 207 201 137 718 29,39
Totalt antal aktier 66 573 410 617 502 582 258 777 684 334 769 100,00

Prenumerera