Ägarna

10 största aktieägarna i ENIRO AB (PUBL) per den 2021-01-29
Namn AK AK PR A AK PR B Innehav Innehav och
röster %
SPECTRUMONE AB (PUBL)                           
0
188 862 265
0
188 862 265 27,60
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER SAMT PRIVAT 6 359 209 70 803 539
0
77 162 748 11,27
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          4 195 474 40 706 104 18 052 44 919 630 6,56
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY                 132 010 33 501 865 0 33 633 875 4,91
JEANSSON, THEODOR                               
0
32 671 913
0
32 671 913 4,77
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A.                   48 32 120 587
0
32 120 635 4,69
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                    1 062 455 22 054 120 5 078 23 121 653 3,38
PENSER YIELD                                    
0
17 742 935
0
17 742 935 2,59
NINALPHA AB                               
0
15 847 094
0
15 847 094 2,32
RoosGruppen AB                                   0 13 362 414
0
13 362 414 1,95
10 största aktieägare 11 749 196 467 672 836 23 130 479 445 162 70,04
Övriga ägare 54 824 214 149 829 746 235 647 204 889 607 29,96
Totalt antal aktier 66 573 410 617 502 582 258 777 684 334 769 100,0

Prenumerera