Ägarna

25 största ägarna i Eniro Group AB (publ) 2024-06-30

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Azerion Sverige AB 145 555 556 19,51% 145 555 556 19,99%
Spectrumone AB (publ) 131 306 709 17,60% 131 306 709 18,04%
B.O. Intressenter AB 84 299 562 11,30% 84 299 562 11,58%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 44 519 534 5,97% 44 519 534 6,12%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 39 933 594 5,35% 39 933 594 5,49%
Jeansson Tedde 30 671 913 4,11% 30 671 913 4,21%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 19 040 643 2,55% 19 040 643 2,62%
Morten Johansen 18 011 900 2,41% 18 011 900 2,47%
KRISHAN THOMAS 15 393 462 2,06% 15 393 462 2,11%
CACEIS BANK, W-8IMY 10 000 221 1,34% 10 000 221 1,37%
Crafoord Capital Partners AB 10 000 000 1,34% 10 000 000 1,37%
Bronsstädet AB 8 000 000 1,07% 8 000 000 1,10%
Swedbank Försäkring AB 7 354 800 0,99% 7 354 800 1,01%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
Arctic Securities AS 5 509 522 0,74% 5 509 522 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 400 000 0,59% 4 400 000 0,60%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 900 000 0,52% 3 900 000 0,54%
SZACINSKI ANDRZEJ 3 700 000 0,50% 3 700 000 0,51%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 2 656 831 0,36% 2 656 831 0,36%
Fraim Britt Ing-Marie 2 654 773 0,36% 2 654 773 0,36%
Investment AB Öresund 2 325 203 0,31% 2 325 203 0,32%
PSG Capital AB 2 276 851 0,31% 2 276 851 0,31%
25 största ägarna 607 886 690 81,47% 607 886 690 83,50%
Övriga ägare 120 120 426 16,10% 120 120 426 16,50%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera