Ägarna

25 största ägarna i ENIRO AB per den 2022-12-31

Namn Stamaktie Pref A Pref B Innehav Röster i %
SPECTRUMONE AB 0 201 862 265 0 201 862 265 29,51
B.O. INTRESSENTER AB 0 137 605 619 49 016 137 654 635 20,12
AVANZA PENSION 6 048 047 45 240 773 5 472 51 294 292 7,50
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 128 010 34 260 584 0 34 388 594 5,03
JEANSSON, THEODOR 0 30 671 913 0 30 671 913 4,48
CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB 0 20 260 297 28 444 20 288 741 2,96
KRISHAN, THOMAS 0 14 952 074 46 874 14 998 948 2,19
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 337 909 11 873 102 3 115 13 214 126 1,93
VIO LJUSFABRIK AKTIEBOLAG 0 11 000 000 0 11 000 000 1,61
SWEDBANK FÖRSÄKRING 267 967 8 757 520 1 600 9 027 087 1,32
GRYNINGSKUST FÖRVALTNING AB 0 6 500 000 0 6 500 000 0,95
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER AB, ILIJA BATLJAN 6 257 107 0 0 6 257 107 0,92
KNIVSTA HOLDING AB 0 5 970 149 0 5 970 149 0,87
KÄLLEBO, GÖRAN 0 5 345 215 0 5 345 215 0,78
FÖRVALTNINGS AB HUMMELBOSHOLM 0 5 000 000 0 5 000 000 0,73
RYDELL, BARBRO 0 4 250 000 0 4 250 000 0,62
HANNERLAND, ALEXANDER 0 2 987 304 0 2 987 304 0,44
OMEIRAT, HOSNI 0 2 846 814 0 2 846 814 0,42
INVESTMENT AB BALTICUM 0 2 839 802 0 2 839 802 0,42
INVESTMENT AB ÖRESUND 0 2 752 305 0 2 752 305 0,40
SZACINSKI, ANDRZEJ 1 500 100 1 100 000 0 2 600 100 0,38
FRAIM, ING-MARIE 0 2 500 000 0 2 500 000 0,37
UBP CLIENTS DTTA 15 PCT 2 500 000 0 0 2 500 000 0,37
AKTINOVA FÖRETAGSUTVECKLING AB 0 2 000 000 0 2 000 000 0,29
SYLWAN, ESKIL 0 1 946 816 0 1 946 816 0,28
25 största ägarna 18 039 140 562 522 552 134 521 580 696 213 84,89
Övriga ägare 48 534 270 54 980 030 124 256 103 638 556 15,11
Totalt 66 573 410 617 502 582 258 777 684 334 769 100,00

Prenumerera