Ägarna

10 största aktieägarna i ENIRO AB (PUBL) per den 2021-06-30
Namn AK AK PR A AK PR B Innehav Innehav och
röster %
SPECTRUMONE AB (PUBL)                           
0
201 862 265
0
201 862 265 29,50
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER SAMT PRIVAT 6 359 209 70 803 539
0
77 162 748 11,27
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          2 523 494 47 358 326 2 759 49 884 579 7,29
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY                 138 010 33 501 865 0 33 639 875 4,92
JEANSSON, THEODOR                               
0
30 671 913
16 751
30 688 664 4,48
DIFF FÖR XBD I ÄGARES STÄLLE 1 618 799 25 106 644
26 090
26 751 533 3,91
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB                    1 350 814 21 251 608 6 014 22 608 436 3,30
GYLLENHAMMAR HOLDING AB
0
20 250 0000
0
20 250 000 2,96
KRISHAN, THOMAS 0 18 034 985
49 327
18 084 312 2,64
CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB 0 14 427 971
19 465
14 447 436 2,11
10 största aktieägare 11 990 326 483 269 116 120 406 495 379 848 72,38
Övriga ägare 54 583 084 134 233 466 138 471 188 954 921 27,62
Totalt 66 573 410 617 502 582 258 777 684 334 769 100,00

Prenumerera