Ägarna

25 största ägarna i Eniro Group AB (publ) 2024-05-31

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Azerion Sverige AB 145 555 556 19,51% 145 555 556 19,99%
Spectrumone AB (publ) 131 306 709 17,60% 131 306 709 18,04%
B.O. Intressenter AB 83 219 766 11,15% 83 219 766 11,43%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 47 064 554 6,31% 47 064 554 6,46%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 39 933 594 5,35% 39 933 594 5,49%
Jeansson Tedde 30 671 913 4,11% 30 671 913 4,21%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 19 209 640 2,57% 19 209 640 2,64%
Morten Johansen 17 922 000 2,40% 17 922 000 2,46%
KRISHAN THOMAS 15 393 462 2,06% 15 393 462 2,11%
CACEIS BANK, W-8IMY 10 000 221 1,34% 10 000 221 1,37%
Crafoord Capital Partners AB 10 000 000 1,34% 10 000 000 1,37%
Bronsstädet AB 8 000 000 1,07% 8 000 000 1,10%
Swedbank Försäkring AB 6 874 030 0,92% 6 874 030 0,94%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
Arctic Securities AS 5 509 522 0,74% 5 509 522 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 400 000 0,59% 4 400 000 0,60%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 600 000 0,48% 3 600 000 0,49%
SZACINSKI ANDRZEJ 3 500 000 0,47% 3 500 000 0,48%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 2 698 331 0,36% 2 698 331 0,37%
Fraim Britt Ing-Marie 2 654 773 0,36% 2 654 773 0,36%
Investment AB Öresund 2 325 203 0,31% 2 325 203 0,32%
UNGER JOHAN 2 100 000 0,28% 2 100 000 0,29%
25 största ägarna 608 314 890 81,52% 608 314 890 83,56%
Övriga ägare 119 692 226 16,04% 119 692 226 16,44%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera