Eniros aktiestruktur

Eniros aktiestruktur består av stamaktier, preferensaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. I dokumentet nedan beskrivs aktiernas respektive rättigheter och hur de förhåller sig till varandra.

Läs Eniros aktiestruktur här

Prenumerera