Eniros aktiestruktur

Sedan februari 2023 har Eniro ett aktieslag noterat på Nasdaq Stockholm under tickern ENRO. De totala antal aktier uppgår till 746,182,472 stycken.

Prenumerera