Om Eniro

Eniro 2.0 - ett lönsamt SaaS-bolag* inom MarTech-segmentet**

Eniro i korthet

Omsättning: 900 miljoner kronor
Prenumerationsintäkter >75% (exkl Voice)
98 procents varumärkeskännedom (källa: Kantar Sifo 2018-2019)
Antal anställda: cirka 600
Ca 55 000 företagskunder i Norden
5 egna söksajter i Norden: eniro.se, gulesider.no, krak.dk, degulesider.dk och 0100100.fi
4 miljoner unika besökare/vecka på egna söksajter
Partnerskap med Google, Facebook, Yext m.fl

Vår story

Eniros vision har alltid varit att hjälpa små och medelstora företag att synas. Idag i alla digitala marknadsföringkanaler och historiskt i telefonkatalogens gula sidor.

Den digitala transformationen har inneburit utmaningar för alla företag, inte minst på marknadsföringsområdet. Men även om teknik och plattformar är i ständig förändring är behovet av synlighet för att finnas detsamma.

För oss har digitaliseringen inneburit en ökad konkurrens av globala jättar som Google och Facebook. Vi bestämde oss dock tidigt för att samarbeta vilket lett till att vi idag är den enda aktören som kan erbjuda våra kunder hela bredden av digitala marknadsföringskanaler i en “one stop shop”.

Att vi nått framgång i denna strategi är våra drygt 55 000 kunder i Norden ett tydligt kvitto på.

Våra affärsområden 

Eniro-koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen. Läs mer om våra erbjudanden här och om vår aktie som är noterad på Nasdaq Stockholm här.

Vår affärsmodell

Idag är vi ett lönsamt SaaS-bolag inom MarTech-segmentet med en årlig omsättning på cirka 900 miljoner kronor, 600 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Men vår förändringsresa fortsätter. Under 2020 koncentrerades produktportföljen avsevärt för att underlätta för en digital kundresa. Målet är även en helt digitaliserad kundanskaffning och en än mer automatiserad kundresa. Vi strävar också alltid mot att nå en ännu högre andel prenumerationsintäkter.

Våra ägare

Ilija Batljan, äger 10,82 procent av röster och kapital (30/11-2020)

“Jag har varit aktieägare i Eniro länge och sett att det finns ett brett tekniskt kunnande i bolaget, till exempel gillar jag bolagets app Eniro på sjön. Under många år har bolaget påverkats negativt av en svag balansräkning men efter saneringen av balansräkningen har bolaget nu en bra bas för att omvandla sitt tekniska kunnande och sin breda kundbas till aktieägarvärde.”

*SaaS-bolag är verksamheter som använder mjukvara för att förse kunderna med en tjänst. Dessa bolag skapar, utvecklar, sköter driften av och uppdaterar produkten och för kunden är den tillgänglig från en central plats (via en browser eller app, via desktop och eller mobil).

**MarTech står för Marketing Technology.

Prenumerera