De små- och medelstora företagens självklara partner i Norden inom digital marknadsföring

Verksamhet

Eniros vision är att vara de små- och medelstora företagens självklara partner i Norden inom digital marknadsföring.

Vårt syfte är att vägleda de små- och medelstora företagen genom det växande digitala marknadsföringslandskapet till en effektiv och användarvänlig digital marknadsföring.

Eniros löfte är att förenkla tillvaron för den ofrivillige marknadsföraren. Tack vare en intuitiv självbetjäningsportal och lättbegripliga uppföljningsrapporter ökar Eniros lösningar småföretagares tillgänglighet till globala aktörer som Google, Facebook, Yext, Instagram med flera.

Läs mer

Aktien

Kurs:

Förändring sedan :

Marknadsvärde för aktieslaget:

Ticker:

Läs mer

Finansiell Kalender

12 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020
22 april 2021
Delårsrapport Q1 2021
Läs mer

Rapporter

28 oktober 2020
15 juli 2020
Läs mer

Pressmeddelanden

02dec '20

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.

09nov '20

Den nyligen avslutade emissionen av preferensaktier av serie A i Eniro AB (publ) medför ingen förändring av den valberedning som offentliggjorts den 7 oktober 2020 och som har påbörjat sitt arbete inför årsstämman 2021.

Läs mer

Prenumerera