Pressmeddelanden

02jul '12
26jun '12
Regulatorisk

Anmälningsperioden för Eniro AB:s (publ) riktade preferensaktieemission har löpt ut. Emissionen uppgående till 400 MSEK är fulltecknad. Sammantaget har teckningsanmälningar om mer än 700 MSEK inkommit vilket visar på ett stort intresse.

19jun '12
Regulatorisk

Eniro genomför en ledningsförändring i den polska verksamheten. Efter 11 år som VD för Eniro Polen lämnar Roger Asplund bolaget och ersätts av Bozena Chmielarczyk. Bozena kommer närmast från en position som VD för det internationella tidskriftsföretaget Reader's Digest i Polen. Hon tillträder per idag och kommer att ingå i Eniros koncernledning.

 

Bozena Chmielarczyk har en lång och djup erfarenhet ifrån att ha arbetat i globala konsumentinriktade företag med starka varumärken. Hon besitter en gedigen kunskap inom varumärkespositionering, marknadsföring och bolag i omstrukturering. Bozena har varit ansvarig för att förflytta Reader's Digest erbjudande i Polen från den tryckta distributionskanalen till att även innefatta ett uppdaterat onlineerbjudande. Bozena har tidigare arbetat 5 år inom Coca-Cola koncernen och 2 år inom McDonald's Polen. Innan hon rekryterades till Reader's Digest arbetade hon i 7 år som marknads- och landschef för tyska livsmedelsproducenten Storck GMBH.

- Jag är glad över att kunna presentera Bozena Chmielarczyk som vår nya VD för Eniro Polen säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro. Bozena har en bakgrund från att arbeta i globala, konsumentorienterade företag på den polska marknaden och har en god kunskap av att genomföra en digital transformation i praktiken. Jag är övertygad om att Bozenas erfarenhet kommer att tillföra mycket i arbetet med att stärka Eniro Polens varumärke, position och finansiella utveckling, fortsätter Johan Lindgren. Roger Asplund har under åren som VD gjort en bra arbetsinsats för att stärka bolaget och vända utvecklingen.

- Det är med glädje jag  tar mig an uppdraget att ansvara för omstarten av Eniro Polen samt genomförandet av Eniro Polens integration till att fullt ut bli en del i den nordiska Enirokoncernen. Jag ser stora möjligheter för Eniro Polen att stärka sitt varumärke och digitala position på den polska lokala sökmarknaden, avslutar Bozena Chmielarczyk.

<<
1
...
37
38
39
40
...
42
>>

Prenumerera