Pressmeddelanden

ENIRO, BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2011

Eniro ökar kassaflödet i det fjärde kvartalet med 307 MSEK och genomför en extraamortering uppgående till 150 MSEK i första kvartalet 2012

Verksamhetsåret 2011

 • Rörelseintäkterna uppgick, i linje med tidigare kommunicerad prognos, till 4 323 MSEK (5 326), en organisk minskning med 11 procent
 • Onlineintäkterna ökade med 1 procent, den största marknaden Sverige ökade 9 procent
 • EBITDA uppgick till 991 MSEK (605), en EBITDA marginal uppgående till 23 procent (11)
 • Årets operativa kassaflöde uppgick till 230 MSEK (151)
 • Kostnadsbesparingarna uppgick till 458 (435)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -2,13 SEK (-248,43)
 • Nettoskulden minskade till 3 675 MSEK (3 951)

Fjärde kvartalet: oktober - december 2011

 • Rörelseintäkterna, säsongsmässigt påverkade av hög andel tryckta kataloger, uppgick till 1 194 MSEK (1 482), en organisk minskning med 16 procent
 • Onlineintäkterna minskade med 5 procent. Kvartalet påverkades av en korrigering av upplupna intäkter. Exklusive korrigering var onlineintäkterna oförändrade.
 • EBITDA uppgick till 319 MSEK (409), en EBITDA marginal uppgående till 27 procent (28)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,25 SEK (5,85)
 • Operativt kassaflöde ökade med 469 MSEK och uppgick till 307 MSEK (-162)
 • Villkoren i låneavtalet är uppfyllda

Händelser i fjärde kvartalet

 • Eniro förvärvar specifika tillgångar i De Gule Sider i Danmark
 • Eniro och Google tecknar strategiskt samarbetsavtal
 • Eniro tecknar avsiktsförklaring att förvärva nummerupplysningstjänsten 118 800
 • Eniro Norge koncentrerar verksamheten och fasar ut Gule Sider-katalogen under 2012

Efter periodens slut

 • Eniro avser att amortera cirka 650 MSEK under 2012, varav 150 MSEK i extraamorteringar på befintliga lån i Q1 och cirka 500 MSEK i avtalsenliga amorteringar

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Filer för nedladdning
13jul '12
Regulatorisk

Eniro stärker kassaflödet med 85 procent under kvartalet och står fast vid helårsprognosen. Vinsten före skatt uppgår till 195 MSEK. Den totala trafiken till bolagets tjänster ökar.

02jul '12
<<
1
...
39
40
41
42
...
45
>>

Prenumerera