Pressmeddelanden

Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

Eniro är idag ett IT-företag som specialiserat sig på digitalt sök och marknadsföring för små och medelstora företag. Eniro utvecklar kontinuerligt fler sätt att ge kunder och marknaden nya och högre värden av sina tjänster utifrån en ambitiös tillväxtagenda. Idag har Eniro fler än fyra miljoner unika besökare per vecka på sina plattformar och cirka 50.000 betalande kunder. Det är en stor volym av besökare som har tydliga behov. EniroBuddy ska koppla samman efterfrågan med tydliga tjänster inom exempelvis, snickeri, möbelmontering, målning, IT, IT-support och säkerhet. EniroBuddy har för avsikt att bli den plats där efterfrågan och lösning möts på ett effektivt och sömlöst sätt. 

EniroBuddy tar sikte på att bli Sveriges och sedermera Nordens största marknadsplats för bokning av hushållsnära tjänster. Målsättningen är att först ge Eniros kunder möjligheter att ansluta sig för att sedan öka på antalet från övriga marknaden. EniroBuddy ska göra bokningen av de erbjudna tjänsterna enklare, säkrare och framförallt mer tillgänglig. Eniro stärker så sin position mot kunderna genom att bredda sin intäktsmodell, direkt skapa affär och tillväxt för sina kunder och därmed komma högre upp i värdekedjan i en annars starkt transaktionell relation.

Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat: "Jag ser detta samarbete som en fin möjlighet att skapa större kundvärde för våra kunder samtidigt som vi älskar att kunna vara med och digitalisera tjänstemarknaden och bidra till att stärka företagssverige i en tid med tydliga osäkerheter i omvärlden. I denna tid vill vi bidra till våra kunder och samhället med kreativa och effektiva lösningar vilket är ambitionen med samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany. Utöver de tydliga kundvärdena och samhällsvärdet ser vi även en möjlighet till en mycket attraktiv avkastning av vårt samarbete."  

"Vi är otroligt glada att samarbetet nu kommit till stånd", säger Tahero Nori, VD på BuddyCompany och fortsätter: "För att samhället ska kunna växa och fler personer få en chans till arbete är Sverige beroende av småföretagare. Många företagare ger upp innan de ens kommit igång eftersom de upplever att det är för svårt och krångligt. Vi vill förenkla, hjälpa och motivera till att fler företag startas, växer och blir framgångsrika. Det är så vi gemensamt bygger ett starkt samhälle."

Tahero och Hosni avrundar gemensamt: "Vi har båda sett integrationsutmaningarna i vårt samhälle och vill att det ska ta max sju månader att få sitt första jobb om man är utanför arbetsmarknaden - inte sju år! Genom samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany utökar vi nu vår närvaro, en närvaro som kommer att leda till att ännu fler kommer i arbete snabbare och att vi kan bidra till ett helt levande Sverige."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.

Filer för nedladdning
27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

18jan '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

13dec '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

1
2
...
44
>>

Prenumerera