Pressmeddelanden

 

Eniros valberedning och årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 och som fortfarande gäller har de större aktieägarna i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2023. I valberedningen ingår:

  • Kenneth Dahlquist Valbøll, utsedd av SpectrumOne AB (publ)
  • Mats Gabrielsson, utsedd av B.O. Intressenter AB
  • Joakim Lindén, utsedd av Crafoord Capital Partners AB
  • Thomas Krishan, eget innehav
  • Fredric Forsman, styrelseordförande i Eniro   

Valberedningen representerar drygt 54 procent av det totala antalet röster i Eniro och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod for bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Valberedningen har utsett Kenneth Dahlquist Valbøll till ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 framlägga förslag till ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 3 februari 2023. 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 24 mars 2023, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredric Forsman, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)73-978 78 44

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

 Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Filer för nedladdning

Prenumerera