Pressmeddelanden

 

Samtliga beslut om ändrad aktiestruktur i Eniro Group AB (publ) är nu registrerade

Registreringen av inlösen av samtliga preferensaktier av serie B, nyemission av stamaktier av serie A och aktieomvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A är nu registrerade hos Bolagsverket. Det innebär att slutförandet kommer att kunna ske tidigare än beräknat.

Den nu fastställda tidplanen är följande: 

  • 16 februari 2023: Sista dag för handel i preferensaktier av serie B.
  • 23 februari 2023: Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske.
  • 24 februari 2023: Sista dag för handel i preferensaktier av serie A.
  • 1 mars 2023: Utbyte av samtliga preferensaktier av serie A mot stamaktier av serie A beräknas vara genomförda.

Bolagets preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B kommer att avnoteras från börsen. Bolaget kommer därefter att ha endast ett aktieslag utgivet, stamaktier av serie A.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 70-225 18 77
Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Prenumerera